24 đề thi Toán tuyển vào 10 Quảng Trị – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về 24 đề thi Toán tuyển vào 10 Quảng Trị, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ SỐ 1.

SỞ GD & ĐT ĐỀ THI TUYỂN VÀO THPT
QUẢNG TRỊ MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài 120 phút ( không kể giao đề )

Bài 1 ( 2 điểm)
Cho biểu thức .
Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa .
Rút gọn biểu thức A.
Bài 2 ( 1,5 điểm)
Giả sử x1 ; x2 là nghiệm của phương trình : x2 + 2kx + 4 = 0 .
Tìm tất cả các giá trị của k sao cho có bất đẳng thức : .
Bài 3 ( 1 điểm)
Cho x3 + y3 + 3(x2 +y2) +4(x + y) + 4 = 0 và xy >0 .
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : .
Bài 4 ( 2 điểm)
Cho phương trình : .
Tìm điều kiện của x để phương trình có nghĩa .
Giải phương trình .
Bài 5 ( 3 điểm)
Cho hình thang ABCD (CD >AB) với AB // CD và . Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại G . Trên đường thẳng vuông góc với AC tại C lấy điểm E sao cho CE = AG và đoạn thẳng GE không cắt đường thẳng CD . Trên đoạn thẳng DC lấy điểm F sao cho DF = GB
Chứng minh đồng dạng với .
Chứng minh .
HẾT

ĐÁP ÁN
ĐỀ SỐ 1.

Bài 1 ( 2 điểm)
Cho biểu thức .
a) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa .
b) Rút gọn biểu thức A .
Điều kiện :

Bài 2 ( 1,5 điểm)
Giả sử x1 ; x2 là nghiệm của phương trình : x2 + 2kx + 4 = 0 .
Tìm tất cả các giá trị của k sao cho có bất đẳng thức : .
Phương trình : x2 + 2kx + 4 = 0 có hai nghiệm x1 ; x2 .
Khi đó ta có : Vậy :
Kết hợp (*) và (**) ta có :
Vậy để phương trình : x2 + 2kx + 4 = 0 có hai nghiệm x1 ; x2 thỏa : thì : và .
Bài 3 ( 1,5 điểm)
Cho x3 + y3 + 3(x2 +y2) +4(x + y) + 4 = 0 và xy >0 .
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : .
Ta có : x3 + y3 + 3(x2 +y2) +4(x + y) + 4 = 0
x3 + 3×2 + 3x +1 + y3 + 3y2 + 3y + 1 + x + y + 2 = 0
(x + 1)3 + (y + 1)3 + (x + y + 2) = 0
(x + y + 2)[(x + 1)2 – (x + 1)(y + 1) + (y + 1)2 + 1] = 0 (*)

Nên (*) x + y + 2 = 0 x + y = – 2
vì .
Vậy MaxM = -2 x = y = -1 .
Bài 4 ( 2 điểm)
Cho phương trình : .
Tìm điều kiện của x để phương trình có nghĩa .
Giải phương trình .
điều kiện :

Đặt = a ; = b ( a ; b 0) .

Vì ab + 4 >0 nên :

Bài 5 ( 3 điểm)
Cho hình thang ABCD (CD >AB) với AB // CD và . Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại G . Trên đường thẳng vuông góc với AC tại C lấy điểm E sao cho CE = AG và đoạn thẳng GE không cắt đường thẳng CD . Trên đoạn thẳng DC lấy điểm F sao cho DF = GB
Chứng minh đồng dạng với .
Chứng minh .
ABCD : AB // CD ; CD > AB ; .
; AG = CE ; BG = DF .

Chứng minh :
a) ~ .
b)

Chứng minh :
a) Ta có AB // CD , mà AG = CE ; BG = DF
Xét và có : ~ ( c-g-c)
Ta có ~ GFCE nội tiếp cùng chắn mà

ĐỀ SỐ 2.

SỞ GD & ĐT ĐỀ THI TUYỂN VÀO THPT
Năm học: 2007 – 2008
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài 120 phút ( không kể giao đề )

Bài 1:

Hỏi và đáp