21 Đề thi tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh năm 2017-2018 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về 21 Đề thi tuyển sinh lớp 10 một số tỉnh năm 2017-2018, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề 1
Bộ giáo dục đào tạo cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Trường đại học sư phạm hà nội Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc
Đề chính thức
ĐỀ THI TUYỂN SINH
VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM 2017
Môn thi: Toán
( Dùng cho mọi thí thi vào trường chuyên)
Thời gian : 120 phút
Câu 1( 2 điểm) Cho biểu thức

với , .
1.Chứng minh rằng
2.Tìm a,b biết
Câu 2( 1 điểm) Giả sử x, y là hai số thực phân biệt thỏa mãn
Tính giá trị biểu thức
Câu 3(2 điểm) Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d) :
(với a là tham số )
1.Tìm tọa độ giao điểm của ( d) và (P) khi
2. Tìm tất cả các giá trị của a để đường thẳng (d) cắt (P) taị hai điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn
Câu 4 (1 điểm) Anh nam đi xe đạp từ A đến C . Trên quãng đường AB ban đầu ( B nằm giữa A và C).Anh Nam đi với vận tốc không đổi a( km/h) và thời gian đi từ A đến B là 1,5 giờ. Trên quãng đường BC còn lại anh Nam đi chậm dần đều với vận tốc tại thời điểm t ( tính bằng giờ) kể từ B là ( km/h) .Quãng đường đi được từ B đến thời điểm t đó là .Tính quãng đường AB biết rằng đến C xe dừng hẳn và quãng đường BC dài 16km.
Câu 5 (3 điểm) Cho đường tròn (O) bán kính R ngoại tiếp tam giác ABC có ba góc nhọn. Các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại các điểm B ,C cắt nhau tại điểm P. Gọi D, E tương ứng là chân đường các đường vuông góc kẻ từ P xuống các đường thẳng AB và AC và M là trung điểm cạnh BC.
Chứng minh
Giả sử B, C cố định và A chạy trên (O) sao cho tam giác ABC luôn là tam giác có ba góc nhọn
Chứng minh đường thẳng DE luôn đi qua một điểm cố định.
Khi tam giác ABC đều . Hãy tính diện tích tam giác ADE theo R.
Câu 6 (1 điểm) Các số thực không âm thỏa mãn

Chứng minh rằng :
Họ và tên thí sinh:…………………………….….Số báo danh:……………….
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Hướng dẫn
Câu 2

Câu 2
a) Phương trình hoành độ (d) và (P) là
b) Với theo Viét

Với a4
Câu 4
Vì xe đến C dừng hẳn nên thời gian xe đi từ B đến C thỏa mãn
do đó quàng đường BC là

Câu 5
a)Xét hai tứ giác nội tiếp BDPM và CEPM và tam giác MBC cân

b)

Vậy DE đi qua trung điểm PM
c)Ta có A; O,M, P thẳng hàng Tính được
Câu 6

Đề 2
Bộ giáo dục đào tạo cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Trường đại học sư phạm hà nội Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc
Đề chính thức
ĐỀ THI TUYỂN SINH
VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM 2017
Môn thi: Toán
( Dùng riêng cho học sinh chuyên Toán và chuyên Tin) Thời gian : 150 phút
Câu 1. (1.5 điểm )Cho các số dương a,b,c,d . Chứng minh rằng trong 4 số
Có ít nhất một số không nhỏ hơn 3.
Câu 2. (1.5 điểm )Giải phương trình :
Câu 3. (3.0 điểm )
1.Tìm tất cả các số nguyên dương a,b,c,d thỏa mãn
2.Tìm tất cả các số thực x sao cho trong 4 số có đúng một số không phải là số nguyên.
Câu 4. (3điểm ) Cho đường tròn (O) bán kính R và một điểm M nằm ngoài (O) .Kẻ hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn (O) ( A, B là hai tiếp điểm). Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C (C khác A, C khác B). Gọi I; K là trung điểm MA, MC .Đường thẳng KA cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai D.
Chứng minh
2.Chứng minh tứ giác BCDM là tứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.