200 câu trắc nghiệm ôn tập HKI Toán 10 – Nguyễn Thị Kiều Minh

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Toán 10 xin tổng hợp lại bạn đọc về 200 câu trắc nghiệm ôn tập HKI Toán 10 – Nguyễn Thị Kiều Minh, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10 HỌC KÌ 1
a. Đại số :
– Mệnh đề,mệnh đề chứa biến, mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề phủ định,mệnh đề tương đương.
– Tập hợp, các phép toán tập hợp, các tập hợp số.
– Hàm số, hàm số y = ax + b, hàm số bậc hai.
– Đại cương về phương trình,phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.
– Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.
b. Hình học :
– Các định nghĩa: véc tơ, hai véc tơ cùng phương, hai véc tơ cùng hướng, hai véc tơ bằng nhau, véc tơ không ….
– Tổng và hiệu của hai véc tơ.
– Tích của véc tơ với một số.
– Hệ trục tọa độ.
– Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ.
– Tích vô hướng của hai véc tơ.

Hỏi và đáp