20 đề thi HSG huyện NAM ĐÀN Nghệ An – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về 20 đề thi HSG huyện NAM ĐÀN Nghệ An, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD yên dũng
THCS chuyên TT NEO

Bài kiểm tra: Toán 7
Câu 1 ()
Tính tổng B = 1+5+52+53+… +52008+52009
Thực hiện phép tính

Câu 2 ()
Tìm x, y biết :
Tìm x biết
Câu 3()
Tìm x Z để A có giá trị nguyên
A =
b. Chứng minh rằng: 76 + 75 – 74 chia hết cho 55

Câu 4 ()
Tính tổng: M =
Tìm x biết: -4x(x – 5) – 2x(8 – 2x) = -3
Câu 5 ()
(1đ) Tìm x, y, z biết:
và x2 + y2 + z2 = 14
(0,5đ) Cho x1 + x2 + x3 + …+ x50 + x51 = 0
và x1 + x2 = x3 + x4 = x5 + x6 = … = x49 + x50 = 1
tính x50
Câu 6()
Tính tổng: M = 3
Tính giá trị của đa thức sau tại x = -1
x2 + x4 + x6 + x8 + … + x100
Câu 7()
Cho tỉ lệ thức tính giá trị của
Cho tỉ lệ thức chứng minh rằng
(6 đ) tìm x,y,z biết:
A,x-y=2(x+y)=xy B.xy=x:y=2011(x-y). C .
…………….…………01669688964………….@………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.