20 de thi hoc ki 1 toan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về 20 de thi hoc ki 1 toan 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ 1

Câu 1 (3,0 điểm):
1) Thực hiện các phép tính:
a) b)
2) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức:

Câu 2 (2,0 điểm): Xác định hàm số bậc nhất biết:
a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2.
b) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng và đi qua điểm
Câu 3 (1,0 điểm):
Tìm các giá trị của m để ba đường thẳng d1: y=2x+1, d2: y=5x-2, d3: y=mx+4 cùng đi qua một điểm.

Câu 4 (3,5 điểm):
Cho đường tròn (O;R), đường kính AB. Qua A và B vẽ lần lượt các tiếp tuyến d và d’ với đường tròn. Vẽ đường thẳng qua O cắt d và d’ theo thứ tự tại M và P. Từ O vẽ một tia vuông góc với MP và cắt d’ ở N.
a) Chứng minh OM = OP và NMP cân.
b) Chứng minh MN là tiếp tuyến của đường tròn (O).
c) Chứng minh AM.BN =R2.

Câu 5 (0,5 điểm):
Tìm x, y, z biết:

ĐỀ 2

Câu 1. (3,00 điểm) Cho biểu thức:
a) Tìm x để xác định.
b) Không dùng máy tính cầm tay, tính giá trị của biểu thức sau:

Câu 2. (2,00 điểm)
Tính giá trị của biểu thức: biết và

Câu 3. (2,00 điểm)
Vẽ đồ thị của các hàm số y = 2x – 3 và y = x + 1 trên cùng một mặt phẳng tọa độ
Gọi D là giao điểm của hai đồ thị nói trên. Tìm tọa độ của D.

Câu 4. (3,00 điểm)
Cho đường tròn ( O) đường kính AB, E thuộc đoạn AO( E khác A, O và AE >EO). Gọi H là trung điểm của AE, kẻ dây CD vuông góc với AE tại H.
Chứng minh
Tứ giác ACED là hình gì? Tại sao?
Gọi I là giao điểm của DE và BC. Chứng minh HI là tiếp tuyến của đường tròn đường kính EB

ĐỀ 3

Bài 1 (1,5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:
a) b)
Bài 2. (1,5 điểm) Phân tích thành nhân tử (với các số x, y không âm):
a. b.
Bài 3 (1,0 điểm)
Cho hàm số bậc nhất
a) Hàm số đồng biến hay nghịch biến trên ? Vì sao ?
b) Tính giá trị của hàm số khi
Bài 4. (1,5 điểm)
a) Vẽ đồ thị của hàm số y = 2x + 5
b) Xác định hàm số y = ax+b biết đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = 2x + 5 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 4.
Bài 5 (1,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, có . Tính sinB, cosB, tgB, cotgB
Bài 6 (3,5 điểm) Cho đường tròn (O) bán kính R = 6 cm và một điểm A cách O một khoảng 10 cm. Từ A vẽ tiếp tuyến AB (B là tiếp điểm) với đường tròn (O). Lấy điểm C trên đường tròn (O), tia AC cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D. Gọi I là trung điểm của CD.
a) Tính độ dài AB
b) Khi C di chuyển trên đường tròn (O) thì I di chuyển trên đường nào ?
c) Chứng minh rằng tích AC.AD không đổi khi C thay đổi trên đường tròn (O).

ĐỀ 4

Bài 1. (2,5 điểm)
Rút gọn các biểu thức

Bài 2 (2,0 điểm)
Cho hàm số y = 3 – x
a) Hàm số đã cho đồng biến hay nghịch biến ? Vì sao ?
b) Vẽ đồ thị của hàm số trên
c) Tìm giá trị của m để điểm M( – 5; 2m) thuộc đồ thị của hàm số y = 3 – x
Bài 3 (1,5 điểm)
a) Xác định giá trị của a để đường thẳng y = (a – 2)x +1 song song với

Hỏi và đáp