20 ĐỀ THI HK II TOÁN 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về 20 ĐỀ THI HK II TOÁN 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MỘT SỐ ĐỀ THI HKII THAM KHẢO- TOÁN 9 – NĂM HỌC 2015-2016
ĐỀ SỐ 1:
Bài 1: ( 2 điểm ) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a) b)
Bài 2 : ( 2 điểm ) Trên cùng một MFTĐ Oxy cho hai đồ thị Parabol và
Vẽ
Tìm tọa độ giao điểm của và .
Bài 3 : ( 2 điểm ) Cho phương trình : (1)
Chứng tỏ phương trình (1) luôn có 2 nghiệm với mọi m .
Tìm m để phương trình có 2 nghiệmsao cho đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài 4: ( 4 điểm ) Cho nhọn nội tiếp (O;R) . Các đường cao AD; BE; CF cắt nhau tại H.
Chứng minh : Tứ giác AEHF nội tiếp.
Chứng minh : Tứ giác BFEC nội tiếp.
Chứng minh :
Biết số đo cung AB bằng 90 0 và số đo cung AC bằng 120 0 .
Tính theo R diện tích phần hình tròn giới hạn bởi dây AB; cung BC và dây AC

——- Hết ——-

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Bài
NỘI DUNG
ĐIỂM

1

a) Giải hpt
1,0đ

0,5

0,5

b) Giải pt (*)
1,0đ

Đặt . PT
0,25

( nhận ) ; ( nhận )
0,25

Với

0,25

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm :
0,25

2
a) Vẽ
1,0đ

+ Lập bảng giá trị đúng :
x
-2
-1
0
1
2

y = x2
4
1
0
1
4

0,5

+ Vẽ đúng đồ thị : /
0,5

b)Tìm tọa độ giao điểm của và .
1,0đ

+ Pt hoành độ giao điểm của và :
0,25

+
0,25
0,25

Vậy tọa độ giao điểm của và là
0,25

3

4
a) Chứng tỏ phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m .
1,0đ

+
0,75

+ Vậy phương trình (1) luôn có 2 nghiệm với mọi m .
0,25

b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệmsao cho đạt giá trị nhỏ nhất.
1,0đ

+ Theo vi-et :
0,25

+
0,25

0,25

+ Vậy GTNN của là – 12 khi
0,25

a) Chứng minh : Tứ giác AEHF nội tiếp.
1,0đ

+ Tứ giác AEHF có:
0,5

+
0,25

+ Vậy tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn đường kính AH
0,25

b) Chứng minh : Tứ giác BFEC nội tiếp.
1,0đ

+ Tứ giác BFEC có:
0,5

+ F và E là hai đỉnh kề nhau cùng nhìn BC dưới 1 góc 900
0,25

+ Vậy tứ giác BFEC nội tiếp đường tròn đường kính BC
0,25

c) Chứng minh :
1,0đ

+ Kẻ tiếp tuyến x’Ax của (O) ( Cùng chắn cung AB )
0,25

+ ( BFEC nội tiếp )
0,25

+ //FE
0,25

+ Vậy :
0,25

d) Tính theo R diện tích phần hình tròn giới hạn bởi dây AB; cung BC và dây AC
1,0đ

+ Gọi là diện tích phần hình tròn giới hạn bởi dây AB; cung BC và dây AC .
0,25

+ (đvdt)
0,25

+ (đvdt)
0,25

+
(đvdt)
0,25

* Ghi chú :
– Hình vẽ sai không chấm điểm phần bài hình
– Mọi cách giải khác đúng vẫn đạt điểm tối đa của câu đó.

ĐỀ SỐ 2:
ĐỀ KIỂM TRA
Bài 1: (1,0đ) Cho hàm số .

Hỏi và đáp