20 cau on tap chuong I lop 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về 20 cau on tap chuong I lop 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nguyễn Tài Minh :

ÔN TẬP I MÔN: HÌNH HỌC LỚP 9

Bài 1:Chứng minh rằng: Nếu một
tam giác có 2 cạnh là a và b, góc nhọn
tạo bởi 2 đường thẳng đó là thì
diện tích của tam giác đó bằng: S =
Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A,
đường cao AH = 6cm, HC = 8cm.
a/ Tính độ dài HB, BC, AB, AC
b/ Kẻ . Tính độ
dài HD và diện tích tam giác AHD.
Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A
có AB = 10cm,
a) Tính độ dài BC?
b) Kẻ tia phân giác BD của góc
ABC (D AC). Tính AD?
Bài 3Biết sin = .Tính cos; tan; và cot Bài 4 Cho tam giác ABC vuông tại A. Giải tam giác vuông biết BC = 32cm; AC = 27cm

Bài 5 Cho ABC có AB = 5cm; AC = 12cm; BC = 13cm:
a)Chứng minh ABC vuông tại A và
tính độ dài đường cao AH;
b) Kẻ HEAB tại E, HF AC tại F.Chứng minh: AE.AB = AF.AC;
c)Chứng minh: AEF và ABC đồng dạng.
Bài 7 Cho ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 3cm, BC = 6cm.
1/ Giải tam giác vuông ABC
2/ Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và AC:
a/ Tính độ dài AH và chứng minh:
EF = AH.
b/ Tính: EAEB + AFFC
Bài 8 Dựng gócbiết sin = 0,6. Hãy tính tan
Bài 9:Giải tam giác ABC vuông tại
A, biết BC = 5cm, C = 300
Bài 10 Cho biểu thức :
A = 2 – 2 –
a/ Tìm điều kiện của a, b để A có nghĩa .
b/ Rút gọn A

Bài 11:Cho tan( + cot( = 3. Tính giḠtrị của
biểu thức thức :A = sin(.cos(
Bài 12: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
P =
Bài 13: Xét biểu thức:

với – 1 < a < 1.
a) Rút gọn biểu thức Q
b) Tìm a để Q = 1 – a
Bài 14: Tìm x biết:
Bài 15: Cho biểu thức:

a) Tìm x để A có nghĩa
b) Rút gọn A
c) Tìm GTNN của A
Bài 16: Tính.

a)
b)
Bài 17: Tìm các giá trị của x để biểu thức sau
có nghĩa: a) ; b)
Bài 18: Chứng minh đẳng thức:
Bài 19: Tìm các giá trị nguyên của x để biểu
thức A nhận giá trị nguyên
Bài 20: Cho biểu thức:

với x >0, x ( 0,x ( 4

a) Rút gọn P
b) Tìm x để P >3

Hỏi và đáp