2 ĐỀ&ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK2-TOÁN 6 (14-15) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về 2 ĐỀ&ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK2-TOÁN 6 (14-15), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ tên:…………………………………………
Lớp: 6………………………………………….
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: Toán 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐIỂM:

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN:

ĐỀ SỐ I:

I/ LÍ THUYẾT: (2 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Phát biểu quy tắc trừ hai phân số? Viết công thức tổng quát?
Áp dụng : Tính : ;
Câu 2: (1 điểm) Đường tròn tâm O bán kính R là gì? Vẽ hình minh họa
II/ BÀI TẬP: (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính

Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:
Bài 3: (1.5 điểm) Một lớp học có 45 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 60% số học sinh còn lại. Hãy tìm số học sinh giỏi của lớp đó?
Bài 4: (1.5 điểm)
Cho hình vẽ có: góc CAB = 1000 , góc BAD = 400
a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính góc DAC ?
c) Tia AD có phải là tia phân giác của góc BAC không? Vì sao?
Bài 5: (1 điểm) Tính nhanh :

————-HẾT————

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn: Toán – Lớp: 6
ĐỀ SỐ I:

Câu/ Bài
Nội dung
Thang
điểm

I/ LÍ THUYẾT: (2 điểm)

Câu 1
– Phát biểu đúng qui tắc
– Công thức
– Áp dụng: Tính
0.25

0.25

0.5

Câu 2
– Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai tia của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.
– Áp dụng:

0.5

0.5

II/ BÀI TẬP: (8 điểm)

Bài 1

0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Bài 2

0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Bài 3
Số học sinh trung bình là: (học sinh)
Số học sinh khá là: (học sinh)
Vậy, số học sinh giỏi là: (học sinh)
0.5

0.5

0.5

Bài 4
a) tia AD nằm giữa hai tia AB và AC . Vì góc BAD < BAC
0.5

b) Vì tia AD nằm giữa hai tia AB và AC nên ta có:

0.25

0.25

c) Tia AD không phải là tia phân giác của góc BAC , vì
0.25
0.25

Bài 5

0.25

0.25

0.25

0.25

(Nếu học sinh làm cách khác mà đúng vẫn chấm điểm tối đa theo thang điểm)

Họ tên:…………………………………………
Lớp: 6………………………………………….
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: Toán 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐIỂM:

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN:

ĐỀ SỐ II:

A. TRẮC NGHIỆM(3điểm). Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số?
A.
B.
C.
D.

Câu 2: Khi rút gọn phân ta được phân số tối giản là:
A.
B.
C.
D.

Câu 3: của 60 là:
A. 45
B. 30
C. 40
D. 50

Câu 4: Số đối của là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.