2 ĐỀ+ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK 2-TOÁN 6 (14-15) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về 2 ĐỀ+ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK 2-TOÁN 6 (14-15), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN TOÁN 6
Thời gian : 90 Phút

Câu 1: ( 2 điểm)
-Phát biểu quy tắc tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b?
Áp dụng tính: Tính tỉ số phần trăm của 5 và 8 ?

Câu 2: Tính (1,5 điểm)
a/ + ( + ) b/ ( + ) + c/ +

Câu 3: (2 điểm) , Tìm x biết :
a. b.
c. d. x + 15%.x = 115

Câu 4: (2 điểm ) Lan đọc một quyển sách trong ba ngày , ngày thứ nhất đọc được số trang , ngày thứ 2 đọc được 60số trang , ngày thứ 3 đọc được hết 60 trang còn lại . Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang ?

Câu 5: (2,5 điểm)
Trên nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho
Góc xOy = 1000; góc xOz = 200
Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Vẽ tia Om là tia phân giác của góc yOz. Tính số đo của góc xOm?

ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN 6

Câu 1: 2 điểm
Đúng quy tắc: 1 điểm
Tính đúng: 1 điểm

Câu 2: 1,5 điểm

a/ (+ ) + = ( 0,5 điểm)

b/ + (+ ) = + = 0 ( 0,5 điểm)

c/ + = ( 0,5 điểm)

Câu 3: (2đ) Tìm x biết ( Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm )
a.
x =
x = 3
b.
2x =
x = : 2 =
c.

4x = – 8
x = – 2
d. x + 15%.x = 115
x(1 +15%) = 115
x = 115 : 115%
x = 100

Câu 4: ( 2 điểm )
Tóm tắt: Lan đọc một quyển sách trong ba ngày
Ngày thứ nhất đọc được số trang ,
Ngày thứ 2 đọc được 60 số trang ,
Ngày thứ 3 đọc được hết 60 trang còn lại
Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang ?
Giải: Số phần trang sách ngày thứ ba lan đọc được là
1 – ( + 60%) = (phần)
Số trang của quyển sách là
60 : = 400 (trang)
Đáp số : 400 trang

Câu 5: (2,5 điểm )
a) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox
Ta có xOy = 1000 > xOz = 200
Nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
b) Do đó xOz + zOy = xOy
Mà 20 + zOy = 100
zOy = 100 – 20 = 80
Do Om là tia phân giác của zOy nên zOm = mOy = zOy = .800 = 400
Và Ta có Oz nằm giữa hai tia Ox và Om nên zOm + zOx = xOm
xOm = 400 + 200 xOm = 600.
Vậy xOm = 600.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.