2 ĐỀ+ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT (Chương I)-ĐẠI 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về 2 ĐỀ+ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT (Chương I)-ĐẠI 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 45 PHÚT- CHƯƠNG I

Đề: I. Trắc nghiệm : ( 2 điểm )
Khoanh tròn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau:
Câu 1: Căn bậc hai số học của là:
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 2: Kết quả của phép tính là:
A. 14 ; B. 8 ; C. 28 ; D. 16
Câu 3: Biểu thức có nghĩa khi:
A. x >3 ; B. x 1,5 ; C. x 1,5 ; D. x < 3
Câu 4: Biểu thức có giá trị bằng:
A. ; B. – 5 ; C. ; D. 5
Câu 5: Nếu thì x bằng:
A. 0 ; B. 10 ; C. – 10 ; D. 25
Câu 6: Giá trị của biểu thức bằng:
A. 1 ; B. -1 ; C. – 2 ; D. 2
Câu 7: Nếu thì x bằng
A. 4 ; B. 2 ; C. ; D. một kết quả khác
Câu 8: Điền dấu “x” vào ô Đúng, Sai của các nội dung cho phù hợp.

Nội Dung
Đúng
Sai

a) Với ta có

b) với

II. Tự luận : ( 8 điểm )
Câu 9: Rút gọn các biểu thức sau:
a) ; b)
Câu 10: Cho biểu thức: P =
Rút gọn biểu thức P.
Tìm x sao cho P = -2007
Câu 11: ( HS lớp 9A không làm câu này)
Giải phương trình: 4x +

Đáp án và thang điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8-a
8-b

Chọn
D
C
B
A
B
C
A
sai
đúng

Điểm
mỗi câu đúng 0.25 điểm
0,125đ/ câu

Tự luận :
Câu 9: Rút gọn biểu thức sau:
a) =
=
=
b) =
=
= =
Lớp9B

0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ
Lớp9A
1,0 đ
0.5 đ
0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ

1,0 đ

Câu 10: ( 4,0 điểm )
ĐKXĐ
Rút gọn: P = 1 – x
Thay P = – 2007 vào biểu thức đã được rút gọn ta được:
– 2007 = 1 – x x = 2008

0,5đ
1,5 đ
1 đ
1 đ

0.5 đ
1,5 đ
1 đ
1 đ

Câu 11:(2,0 đ) 4x +2(2x-1) + = 0 (*)
Đặt = t (t 0) khi đó (*) 2t2 + t – 3 = 0 giải ra được t1=1;
t2= -3/2 (loại).
Do đó = 12x – 1 = 1 x = 1
Vậy phương trình có nghiệm x = 1
0,25đ
0,5 đ

0,75đ
0,25đ
0,25đ

I. Trắc nghiệm : ( 4 điểm )
Khoanh tròn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau:
Câu 1: Biểu thức có nghĩa khi:
A. x >3 ; B. x 1,5 ; C. x < 3 ; D. x 1,5
Câu 2: Giá trị của biểu thức bằng:
A. 1 ; B. -1 ; C. ; D.
Câu 3: Biểu thức có giá trị bằng:
A. – 1 ; B. ; C. ; D. 1
Câu 4: Kết quả của phép tính là:
A. 14 ; B. 28 ; C. 8 ; D. 16
Câu 5: (

Hỏi và đáp