2 de va da tham khao – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về 2 de va da tham khao, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN 2 ĐỀ THI THỬ THAM KHẢO THỰC TẾ

ĐỀ 1

I / TRẮC NGHIỆM : ( 4 điểm ) Phần này học sinh làm bài ngay trên đề.
Khoanh tròn kết quả đúng nhất .
Câu 1 : Hãy xác định dấu của số a , biết 4a < 3a
A. a > 0 B. C. D. a < 0
Câu 2 : Tìm các số x thoả mãn cả hai bất phương trình x >3 và x < 8
A 3 < x 3 C. x < 8 D. Một kết quả khác
Câu 3 : Tìm điều kiện của tham số m để bất phương trình m ( m2 – 1 ) x2 + mx + 6 >0 là bất phương trình bậc nhất một ẩn
A. m = -1 B. m = 1 C. D. 0
Cõu 4: Bất phương trình nào dưới đây là BPT bậc nhất một ẩn :
A. B. 0 C. 2×2 + 3 > 0 D. 0x + 1 > 0
Câu 5: Cho BPT: – 4x + 12 >0 , phép biến đổi nào dưới đây là đúng :

A. 4x > – 12 B. 4x 12 D. x < – 12

Cõu 6 : Tập nghiệm của BPT: 5 – 2x là :
A. x / x ; B. x / x ; C. x / x ; D. x / x
Điền dấu X vào ô thích hợp :
Câu
Đúng
Sai

Cu 7/ Nếu và c < 0 thì

Cu 8/ Bất phương trình và bất phương trình 4x – 1 < 0 là hai bất phương trình tương đương

II/ TỰ LUẬN : ( 6 điểm )
Bài 1 : ()
Cho chứng minh
So sánh a và b nếu :
Bài 2 : (1.5đ) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a/ (3x + 4) (2x – 1) x (6x – 3)
b/
Bài 3 : (1.5đ) Giải phương trình sau :

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
ĐỀ 1
A/ Trắc nghiệm( 4đ) : Mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
D
A
C
B
B
D
Sai
đúng

II/ Tự luận (6điểm):
Bài 1 : ()
Cho minh:
Vì (gt) ( 0,5đ)
(nhân hai vế với +3 ) ( 0,5đ)
(cộng hai vế với +1 ) ( 0,5đ)
So sánh a và b nếu :
Ta có : ( 0,5đ)
( cộng vào hai vế cho -5 ) ( 0,5đ)
( 0,5đ)
Bài 2 : (1.5đ) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a/ (3x + 4) (2x – 1) x (6x – 3)

Vậy nghiệm của bất phương trình là ( 0,25đ)
diễn đúng tập nghiệm đạt ( 0,25đ)
b/

Vậy nghiệm của bất phương trình là ( 0,25đ)
diễn đúng tập nghiệm đạt ( 0,25đ)
Bài 3 : (1.5đ) Giải phương trình sau :
(1)
Ta có : (0,25đ)
(0,25đ)
Khi thì phương trình (1) trở thành : x – 5 = 2x + 1 suy ra x = – 6 ( loại ) (0, 5đ)
Khi x < 5 thì phương trình (1) trở thành : – ( x – 5 ) = 2x + 1 suy ra x = ( TM) (0,25đ)
Vậy nghiệm của phương trình (1) là x = (0,25đ)
Thứ ngày tháng năm
Lớp: ……………………. …… Kiểm tra :
Họ và tên: ……………………. Môn:

Điểm
Lời phê của giáo viên

ĐỀ 2
I)Trắc nghiệm khách quan:(4đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.