2 ĐÊ VÀ DA KTRA 1 TIET CHUONG III DSO 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về 2 ĐÊ VÀ DA KTRA 1 TIET CHUONG III DSO 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

NS: 29/02/12

55 : TRA III

I. tiêu:

1. Kiến thức:
– Ôn tập kiểm tra kiến giải các dạng pt bậc nhất 1 ẩn, pt tích, pt có dấu giá trị tuyệt đối, pt chứa ẩn ở mẫu thức, giải bài toán bằng cách lập phương trình trong chương III.
2. Kỹ năng:
– Rèn HS kỹ năng giải các dạng pt như nêu ở trên.
– Rèn kỹ năng vận dụng các kiến thức vào giải các dạng bài tập giải pt.
– Rèn kỹ năng phân tích tìm và vận dụng vào các dạng bài tập.
3. Thái độ:
– Nghiêm túc trong quá trình làm bài, tính toán chính xác, cẩn thận
* Qua việc kiểm tra đánh giá nhằm giúp các cấp quản lí giáo dục nắm được thực trạng việc dạy – học môn Toán ở lớp mình, để tìm giải pháp nâng cao chất lượng dạy – học phù hợp hơn.

II. Chuẩn bị:

1. Gv: Đề bài, đáp án, biểu điểm, tài liệu tham khảo…
2.Hs: Giấy kiểm tra, đồ dùng học tập….

III. Ma trận đề kiểm tra:

1 .Hình thức kiểm tra: – Đề kết hợp TNKQ và TL
– Kiểm tra trên lớp.

2. Ma trận đề: (Dựng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)

Cấpđộ

Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Khái niệm về phương trình, phương trình tương đương

Hiểu được khái niệm hai pt tg đương , chỉ ra được hai pt cho trước có tương đương hay không. biết một giá trị khi nào là nghiệm hoặc không là nghiệm của pt cho trước

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%

2
1
10%

2
1
10.%

2. Phương trình bậc nhất một ẩn
( pt đưa về dạng ax+b=0, pt tích, pt chứa ẩn ở mẫu)
Nhận biết được phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn, viết được tập nghiệm của pt
Hiểu ĐKXĐ của pt, tìm được ĐKXĐ của pt chứa ẩn ở mẫu
– Tìm được nghiệm của pt tích, pt chứa ẩn ở mẫu Có kĩ năng biến đổi tg đg pt đã cho về dạng ax +b = 0 , biết giải phương trình tích, pt chứa ẩn ở mẫu.
Biết giải phương trình ở dạng vế trái là một tam thức bậc hai bằng cách đưa về phương trình tích.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
2
1
10%

1
0,5
5%

1
0,5
5%
2
3
30%

1
1
10%
7
6
60%

3. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

– Thực hiện đúng các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
3
30%
1
3
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10 %
3
1,5
15%
5
7,5
75 %
10
10
100%

Họ tên: ………………………………………..
Lớp: 8/ …

KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG III
Môn: ĐẠI SỐ
Điểm:

ĐỀ 1

A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Lựa chọn đáp án đúng
Câu 1: Phương trình x -7 = 0 có tập nghiệm S là:
A) – 7 B) 7 C) D) 0; 7
Câu 2: Phương trình 2y + m = y – 1 nhận y = 3 là nghiệm khi m bằng:
A) 3 B) 4 C) – 4 D) 8
Câu 3: Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình:
A) 3×2 + y = 0 B) 3x + 2 = 0 C) 0x + 1 = 0 D) +5 = 0
Câu 4: Phương trình (2x – 3)(x + 2) = 0 có tập nghiệm S là:
A) ; -2 B)

Hỏi và đáp