2 đề KTSH 6 Tiết 39 ( MT+ĐA ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về 2 đề KTSH 6 Tiết 39 ( MT+ĐA ), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRA SỐ HỌC 6 Họ và tên : …………………………….lớp 6/……Điểm1

A/ nghiệm ( 4 điểm )
Câu 1 : Chọn câu trả lời sai
A/ Số 245718 chia hết cho cả 2 ; 3 và 9 B/ Số 51750 chia hết cho cả 2 ; 3 ; và 5
C/ Số 312500 chia hết cho cả 2 ; 5 và 3 D/ Số 324000 chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 và 9
2 : x là số nào thì số 2352x chia hết 2,3 và 9 :
A/ x = 4 B/ x = 6 C/ x = 2 D / x = 5
Câu 3 : Chọn câu trả lời đúng ; Các số nguyên tố có một chữ số là :
A/ 1 ; 3 ; 5 ; 7 B/ 3 ; 5 ; 7 C/ 2 ; 3 ; 5 ; 9 D/ 2 ; 3 ; 5 ; 7
Câu 4 : Chọn câu trả lời đúng ; 9x là số nguyên tố khi :
A/ x = 5 B/ x = 7 C/ x = 1 D/ x = 3
Câu 5 : Chọn câu trả lời đúng : Tập hợp M là bội của 9 và nhỏ hơn 45 là :
A/ M = ( 9 ; 18 ; 27 ; 36 ( B/ M = ( 0 ; 9 ; 18 ; 27 ; 36 (
C/ M = ( 0 ; 9 ; 18 ; 27 ; 36 ; 45 ( D/ M = ( 9 ; 18 ; 27 ; 36 ; 45 (
Câu 6 : Chọn câu trả lời đúng :
A/ Ư(10) = ( 1 ; 2 ; 5 ; 10 ( B/ Ư(10) = ( 1 ; 5 ; 0 (
C/ Ư(10) = ( 0 ; 1 ; 2 ; 5 ;10 ( D/ Ư(10) = ( 2 ; 5 (
Câu 7 : Chọn câu đúng ?
A/ 80 là bội chung của 16 và15 B/ 80 là bội chung của 16 và 20
C/ 80 là bội chung của 20 và 50 D/ 80 là bội chung của 40 và 45
Câu 8 ƯCLN ( 24 ; 36 ) là :
A/ 24 B/ 36 C/ 12 D/ 6
B/ luận (6 điểm )
Bài 1 ( 1,5 đ ) : Viết một số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 2,3,5 và không chia hết cho 9 .
Bài 2 ( 1,5 đ ) : Cho A = x ( N / x 12 ; x 15 ; x 18 và 100 x 200 . Tìm A ?
Bài 3 ( 1,5 đ ) : Tìm x ( N biết : 36 x ; 48 x ; 60 x và x 10
Bài 4 (1,5 đ ) Lớp 6/1 có số học sinh cả lớp khi xếp hàng 2 , 4, 8 đều vừa đủ , số học sinh lớn hơn 25 và không quá 35 . Tính số học sinh lớp 6/1 ?
BÀI LÀM TỰ LUẬN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

A/ Trắc nghiệm Mỗi câu đúng 0,5 đ

1/ C 2/ B 3/ D 4/ B 5/ B 6/ A 7/ B 8/ C

B/ Tự luận
Bài 1 : 12360 (1,5 đ )
Bài 2 : Cho A = x ( N / x 12 ; x 15 ; x 18 và 100 x 200 . Tìm A ?
Giải : Vì x 12 ; x 15 ; x 18 x BC ( 12 , 15 , 18 ) ( 0,5 đ )
12 = 22 . 3 ; 15 = 3 . 5 ; 18 = 2 . 3 2
BCNN ( 12 , 15 , 18 ) = 22 . 3 2 . 5 = 180 ( 0,5 đ )
B ( 180 ) = 0 ; 180 ; 360 ; …
Vì 100 x 200 nên x = 180
A = 180 ( 0,5 đ )
Bài 2 : Tìm x ( N biết : 36 x ; 48 x ; 60 x và x 10
Giải : Vì 36 x ; 48 x ; 60 x x ƯC ( 36 , 48 , 60 ) ( 0,5 đ )
36 = 22 . 3 2 ; 48 = 2 4 . 3 ; 60 = 2 2 . 3 . 5
ƯCLN ( 36 , 48 , 60 ) = 2 2 . 3 = 12 ( 0,5 đ )
Ư( 12) = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12
Vì x 10 Nên x = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 (

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.