2 DE KT CHUONG 3 CO DA+MT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về 2 DE KT CHUONG 3 CO DA+MT, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường: THCS Lương Thế Vinh
Lớp: …….
Họ và Tên: ………………………
Thứ…………ngày……….. tháng 03 năm 2011
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: SỐ HỌC 6

Điểm

Lời phê

ĐỀ 1:
I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Đánh dấu (X) vào ý trả lời đúng nhất:
Câu 1: Số nghịch đảo của là :
A. B. C. D.
Câu 2: Cho . Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau :
A. B. C. D.
Câu 3: Khi đổi hỗn số ra phân số được:
A. B. C. D.
Câu 4: Tỷ số phần trăm của 8 và 5 là :
A. B. 85% C. 158% D. 160%

II/ TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (4đ) Thực hiện phép tính ( tính hợp lí nếu được)
a) b)
c) d)
Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:
a) b)
c)
Bài 3: (1đ) Tính tổng S =

BÀI LÀM

Trường: THCS Lương Thế Vinh
Lớp: …….
Họ và Tên: ………………………
Thứ…………ngày……….. tháng 03 năm 2011
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: SỐ HỌC 6

Điểm

Lời phê

ĐỀ 2:
I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Đánh dấu (X) vào ý trả lời đúng nhất:
Câu 1: Các cặp phân số sau đây, cặp phân số nào là cặp phân số bằng nhau?
A. và B. và C. và D. và
Câu 2: Phân số tối giản của phân số là :
A. B. C. D.
Câu 3: Biết thì x có giá trị là:
A. B. C. D.
Câu 4: 4,5 viết dưới dạng phần trăm kết quả là:
A. 4,5% B. 45 % C. 450% D. 45,0%

II/ TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (4đ) Thực hiện phép tính ( tính hợp lí nếu được)
a) b)
c) d)
Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:
a) b)
c)
Bài 3: (1đ) Tính tổng S =

BÀI LÀM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.