2 de KSCL giua HKI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về 2 de KSCL giua HKI, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thông báo thi đua – tháng 9 năm 2011 – Lớp 6D 2
Họ và tên học sinh: ………………………………………………………. tổ :…….
stt
Họ và tên
Kết quả thi đua
xl

điểm
ĐTĐ
Tồn tại chính

1
Lê Mai Anh
9;9;10;8;9
100
Thiếu 4 BTVN, MTT 5 lần, thiếu đồ dùng 2 lần
a-

2
Phạm Thị Mai Anh

72
MTT 9 lần, không ghi bài 1 lần
b

3
Anh
9;8
70
Thiếu 11 BTVN, MTT 19 lần.
b

4
Phùng Thị Quỳnh Anh

MTT 5 lần, đổi chỗ 3 lần
b

5
Bích
1
99
Thiếu 1 BTVN
a

6
Bình

38
Thiếu 13 BTVN, MTT 15 lần.đi muộn 2,
c

7
Chi
1;7
45
Thiếu 8 BTVN, MTT 42 lần;o ghi bài 3 lần
0xl

8
Giang Thành Dân
8;1;8
39
Thiếu 7 BTVN, MTT 44lần.không ghi bài 3 lần
0xl

9
Giang
1
76
Thiếu 1 BTVN, MTT 19 lần.
b

10

11
Nguyễn Thanh Hải
9
83
Thiếu 5 BTVN, MTT 30 lần , đ phục 1 lần. đố dùng 1 l
b

12

3
94
Thiếu 9 BTVN, MTT 14 lần
a-

13
Hoà

94
Thiếu 13 BTVN, MTT 5 lần ,thiếu đồ dùng 6 lần,ĐP 2 l
a-

14
Hoàng

a

15
T.Thanh
9
98
Thiếu 11 BTVN, MTT 7 lần, đI muộn1 lần
a

16
T Linh

17
Thành long
1;1
58
Thiếu 7 BTVN, MTT 21 lần, bị ghi nhiều lần sổ đầu bài
c

18
Phựng Thành Long
9;9;8;8;9;8
57
Thiếu 13 BTVN, MTT 33 lần, đ phục 2 lần, đ dùng 7 lầ
c

19
Ngô
8;9
79
Thiếu 14 BTVN, MTT 13 lần, đphục 1lần, ít p biểu
b

20
Hà My
9;9
123
Thiếu 3 BTVN, MTT 9 lần
a-

21
T. Minh
1
72
Thiếu 16 BTVN, MTT 18 lần, đphục, 1 l. ghi
b

22

8;8;10;7;6
80
Thiếu 15 BTVN, MTT 19 lần, đI muộn 5 lần
b

23
Quân

24

61
Thiếu 4 BTVN, MTT 20 lần, đphục 1lần, phát biểu 65 l
c

25
Anh

94
Thiếu 1 BTVN, MTT lần
a

26
Xuõn Quý
9;7
47
MTT 41 lần, thiếu đồ dùng 3 lần
0xl

27
Thanh Tâm

Còn thiếu 5 bài tập
a

28
Thái

29
Thiếu 8 BTVN, MTT 34 lần
0xl

29
Huy Thành

a

30
Trung Thành

Hăng háI phát biểu hơn trước
a

31
Vũ Đức Thành

a

32

a

33
T. Trang

Thiếu 8 BTVN, MTT 8 lần, đi muộn 1 lần, trốn tiết 1
a

34
Phạm Huyền Trang
8
76
Thiếu 5 BTVN, MTT 6 lần
b

35
Trình

Nói chuyện 17 lần
a

36
Hoàng Anh Tú
6
71
Thiếu 14 BTVN, MTT 22 lần, lưòi p hát biểu
B

37

1;1;9
23
Thiếu 8 BTVN, MTT 54 lần
0xl

38
Anh Tú

39
Ánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.