2 de kiem tra hinh 7 chinh thuc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về 2 de kiem tra hinh 7 chinh thuc, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

.Họ tên……………………….
Lớp 7 Kiểm tra hình 45 phút
Điểm
Lời Phê

Đề 2
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Điền dấu “X” vào ô thích hợp
Câu
Đúng
Sai

a)Nếu 3 góc của tam giác này bằng 3 góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau
b)Góc ngoài của một tam giác lớn hơn góc trong kề với nó
c)Tam giác vuông có một góc bằng 450 là tam giác vuông cân

…………..
…………..
…………..

…………..
…………..
…………..

Câu 2: Khoanh tròn vào đáp án em chọn đúng:
a. Tam giác ABC cân tại A, có Â = 400. Góc ở đáy của tam giác đó bằng:
500 B 600 C.800 C.700
b. Cho (ABC vuông tại B, có cạnh AB = 5cm và BC = 12cm. Độ dài cạnh AC là:
A. 12cm B. 13cm C. 14cm D. 15cm
c. (MNP cân tại M góc Nù = 600 thì:
A. MN = NP = MP B. = 60o
C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai
II. Tự luận( 7đ)
Bài 3. Cho góc nhọn xOy . Vẽ Ot là tia phân giác của, lấy điểm I thuộc tia Ot. Kẻ IA vuông góc với Ox(điểm A thuộc tia Ox) và IB vuông góc với Oy (điểm B thuộc tia Oy) . Gọi K là giao điểm của BI với Ox và M là giao điểm của AI với Oy.
Chứng minh IA = IB.
Cho biết OI = 17cm, AI = 8cm. Tính OA.
So sánh AK và BM?
Chứng minh OKI =OMI
e)Vẽ IC vuông góc với MK.Chứng minh O, I, C thẳng hàng.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ tên……………………….
Lớp 7 Kiểm tra hình 45 phút
Điểm
Lời Phê

Đề 1.
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
1/ (ABC cân tại A góc Bù = 600 thì:
A. AB = AC = BC B. 60o
C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai
2/ Cho (ABC vuông tại B, có cạnh AB = 5cm và BC = 12cm. Độ dài cạnh AC là:
A. 12cm B. 15cm C. 14cm D. 13cm
3/. Tam giác ABC cân tại A, có Â = 500. Góc ở đáy của tam giác đó bằng:
500 B 650 C.800 C.700
Bài 2: (1,5 điểm) Điền dấu “X” vào ô thích hợp
Câu
Đúng
Sai

1. Tam giác vuông có một góc bằng 450 là tam giác vuông cân.
2. Trong một tam giác cân , hai góc ở đáy bao giờ cũng là góc nhọn.
3. Nếu 3góc của tam giác này bằng 3 góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau

…………

…………

…………

…………

…………

…………

II. Tự luận( 7đ)
Bài 3. Cho góc nhọn xOy . Vẽ Ot là tia phân giác của, lấy điểm M thuộc tia Ot. Kẻ MB vuông góc với Ox(điểm B thuộc tia Ox) và MC vuông góc với Oy (điểm C thuộc tia Oy) . Gọi I là giao điểm của CM với Ox và K là giao điểm của BM với Oy.
a)Chứng minh MB = MC.
b)Cho biết OM = 10cm, BM = 6cm. Tính OB.
c)So sánh BIvà CK?
d) Chứng minh OMI =OMK
e)Vẽ MH vuông góc với IK.Chứng minh O, M, H thẳng hàng.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.