2 ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 ĐAI SỐ 9 +DA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về 2 ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 ĐAI SỐ 9 +DA, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra chương 1 đại số 9
Đề số 1
Bài 1 ( 2đ) : Tính
a) . b) .
Bài 2 ( 3đ)
Tính : – . + 2.
Khử mẫu của biểu thức sau rồi rút gọn: -7xy . với x;y < 0
Tính: +
Bài 3 ( 4đ): Cho biểu thức P = ( + ). với x > 0 và x ≠ 4
Rút gọn P
Tìm x để P >3
Bài 4 ( 1đ): Cho a; b; c ≥ 0. Chứng minh rằng a +b + c ≥
Đáp án và biểu điểm
Bài
Nội dung đáp án
Điểm

Bài 1
a) . = . 0,4 =
1

b) . = =
1

Bài 2
a) – . + 2. = – 3 +2.13 = 26
1

b) -7xy . = = 7

1

c) + = =

1

Bài 3
P = ( + ). = . = =
1

2

b) Để P >3 ( > 3 ( x > 9
1

Bài 4
2 = 4028 + 2 = 4028+2
= 4.2014 = 8056 = 4028+2
Vì < nên <
( + < 2
0,25
0,25

0,25
0,25

Đề 2
Bài 1 ( 1,5đ): Với giá trị nào của x thì các căn sau có nghĩa ?
a) b)
bài 2 ( 3đ): Tính:
a) . b) 3 – 3 + 5 c) – -2
Bài 3 ( 2đ) Rút gọn:
a) + b) – + với a ( 0
Bài 4 ( 2,5đ) Cho biểu thức:
Nêu ĐKXĐ
Rút gọn P
Tìm x để P < –
Bài 5 ( 1đ) Tìm GTNN của A = x -2 +3

3) Đáp án và biểu điểm
Bài
Nội dung đáp án
Điểm

Bài 1
a) có nghĩa ( x (
0,75

b) có nghĩa ( 6-3x ( 0 ( x ( 2
0,75

Bài 2
a) . = = 4.3 = 12
1

b) 3 – 3 + 5 = 2 – 12 + 25 = 15
1

c) – -2 = 3 – 4 -2.2 = -5
1

Bài 3
a) + = + = 4
1

b) – + = 9 -12 + 6 a = 3
1

Bài 4
a) ĐKXĐ: x ( 0 : x ≠ 9
0,5đ

b) Rút gọn được P =
1

c) Tìm được
1

Bài 5
ĐK: x ( 2 A = +4 ( 4
0,75

Vậy GTNN của A = 4 khi và chỉ khi x = 3 ( tm)
0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.