2 ĐỀ-ĐÁP ÁN-MA TRẬN KT KÌ 2-TOÁN 7 (14-15) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về 2 ĐỀ-ĐÁP ÁN-MA TRẬN KT KÌ 2-TOÁN 7 (14-15), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ ĐỀ XUẤT KT HK II – LỚP 7 (2014-2015)
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Thống kê
Tìm dấu hiệu , mốt của dấu hiệu.
Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
2

2

4
2đ =20%

2. Biểu thức đại số
Tìm bâc của đơn thức, hai đơn thức đồng dạng.
Cộng trừ hai đa thức một biến. Tính giá trị đa thức.

Tìm nghiệm của đa thức một biến.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
2

3

1

6
4đ =40%

3. Tam giác, định lí Pita go
Nhận ra được các dạng đặc biệt của tam giác.
Tính độ dài cạnh nhờ định lí Pitago.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1

1

2
2đ =20%

4.Quan hệ giữa các yếu tố trongtam giác

Áp dụng tính chất các cạnh của tam giác tìm độ dài cạnh của tam giác.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1

1
1đ =10%

5.Tính chất các đương đồng qui trong tam giác

Vận đụng tính chất ba đường trung tuyến trong tam giác ,tính độ dài đoạn thẳng

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1

1
1đ =10%

Tổng số câu
T.số điểm %
5

6

2 1
2đ 1đ
14
10đ=100%

ĐỀ ĐỀ XUẤT
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKII
Năm học: 2014-2015 – Môn thi: Toán 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 ( 2đ) : .Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài toán ( tính theo phút) của 30 học sinh lớp 7 (ai cũng làm được) và ghi lại bảng sau:
9 7 9 10 9 8 10 5 14 8 10 8 8 8 9 9 10 7 5 14
5 5 8 8 9 7 8 9 14 8

a/ Dấu hiệu ở đây là gì?
b/ Lập bảng “ tần số”
c/ Tính số trung bình cộng .
d/ Tìm mốt của dấu hiệu.
Câu 2 ( 1 điểm) :
a/ Tìm bậc của đơn thức -2x2y3
b/ Tìm các đơn thức đồng dạng trong các đơn thức sau:
5xy3 ; 5x2y3 ; -4x3y2 ; 11 x2y3
Câu 3 (1,5điểm): Cho hai đa thức
P(x) = 4×3 + x2 – x + 5.
Q(x) = 2 x2 + 4x – 1.
a/ Tính :P(x) + Q(x)
b/ Tính: P(x) – Q(x)
Câu 4 ( 1,5 điểm) : Cho đa thức A(x) = x2 – 2x .
a/ Tính giá trị của A(x) tại x = 2.
b/ Tìm các nghiệm của đa thức A(x).
Câu 5 ( 2 điểm)
a/Trong các tam giác sau ,tam giác nào là tam giác vuông cân,tam giác đều .
A O H

B
B C P Q K L
b/ Cho tam giác ABC có AB = 1 cm, AC = 6cm, . Tìm độ dài cạnh BC ,biết độ dài này là một số nguyên.
Câu 6 (2 đ) : Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3cm; AC = 4cm.
a/ Tính độ dài BC.
b/ Hai đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại G. Tính độ dài AG.

ĐÁP ÁN ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HK II TOÁN 7 NĂM 2014-2015
Câu
Nội Dung
Thang điểm

Câu1
( 2đ)
a) Dấu hiệu: thời gian giải một bài toán.
0,5

b) Bảng “ tần số”
Thời gian(x)
5
7
8
9
10
14

Tần số(n)
4
3
9
7
4
3
N=30

0,5

c) Số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.