2 DE DAI 7 + DA + MT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về 2 DE DAI 7 + DA + MT, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường: THCS Lê Hồng Phong
Lớp: 7……
Họ và Tên: …………………..
Kiểm tra 1 tiết
Môn: ĐẠI SỐ 7 – Bài 2
Tuần 17. Ngày ……/11/12
Đề 1
Điểm
Lời phê

Giáo viên ra đề : Trần Như Phúc
I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Thời gian 10 phút
Khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D trước phương án trả lời đúng
Câu 1: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k (k0) thì ta có công thức:
A) y = kx B) x = ky C) D)
Câu 2: Cho 3 mét dây kẽm nặng 90 gam. Vậy 6 mét dây kẽm nặng :
A) 120 gam B) 180 gam C) 270 gam D) 45 gam
Câu 3: Cho x và y tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ bằng 7 thì ta có :
A) x = 7y B) y = 7x C) x.y = 7 D)
Câu 4: x và y là độ dài hai cạnh của hình chữ nhật có diện tích 60cm2 . Ta có
A) x và y tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ là 60 C) x và y tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ là 60
B) y và x tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ là 60 D) x và y tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ là
Câu 5: Cho hình vẽ, điểm A có tọa độ là :
A) (1; 2) C) (-1; 2)
B) (2; 1) D) (2; -1)

Câu 6: Điểm thuộc đồ thị của hàm số y = – 2x là :
A) (– 1; – 2) B) (3; 7) C) (0; – 2) D) (– 1; 2)
Câu 7: Đồ thị của hàm số y = f(x) là đường thẳng OB. Hàm số đó được cho bởi công thức:
A) y = x
B) y = – x
C) y = 2x
D) y = – 2x

Câu 8: Cho hàm y = 5x , đồ thị nằm ở Mọi góc phần tư nào của mặt phẳng tọa độ Oxy ?
A) I và II B) I và III C) II và III D) II và IV

II/ TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu vị trí các điểm A(2; – 1) ; B(4; 3) ; C(– 3; – 3) ; D(– 2; 5)
Bài 2: ( 2 điểm) Cho biết ba máy cày, cày xong một cánh đồng hết 30 giờ. Hỏi năm máy cày như thế (cùng năng suất) cày xong cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ ?
Bài 3: ( 4 điểm) Cho hàm số y = f(x) = 2x
a) Tính f(4) ; f(– 2) ?
b) Vẽ đồ thị của hàm số trên.
c) Hai điểm M(5 ; 10) ; N(– 2; 4) có thuộc đồ thị hàm số trên không? Vì sao ?
d) Tìm a để điểm H(a ; 12) thuộc đồ thị hàm số trên.

Trường: THCS Lê Hồng Phong
Lớp: 7……
Họ và Tên: …………………..
Kiểm tra 1 tiết
Môn: ĐẠI SỐ 7 – Bài 2
Tuần 17. Ngày ……/11/12
Đề 2
Điểm
Lời phê

Giáo viên ra đề : Trần Như Phúc
I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Thời gian 10 phút
Khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D trước phương án trả lời đúng
Câu 1: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 4 thì ta có :
A) y = 4x B) x = 4y C) D)
Câu 2: Cho 5 mét dây đồng nặng 100 gam. Vậy 12 mét dây đồng nặng :
A) gam B) gam C) 60 gam D) 120 gam
Câu 3: Cho x và y tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ a ( a 0) thì ta có công thức :
A) x = ay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.