2 BAI KIEM TRA DAI SO 7 HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về 2 BAI KIEM TRA DAI SO 7 HAY, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS HIÊN VÂN KIỂM TRA MỘT TIẾT
HỌ VÀ TÊN:…………………… MÔN: : Đại Số 7 đề :1
:……………..

I . PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất của các câu sau:
Câu 1. Kết quả là:
A. B. C. D.
Câu 2: Cho = 2 thì :
A. x = 2 B. x = – 2 C. x = 2 hoặc x = – 2 D. x = 0
Câu 3: Cho tỉ lệ thức . Kết quả x bằng :
A. – 8 B. – 9 C. – 10 D. – 7
Câu 4: Kết quả của phép tính là:
A. B. C. 1 D.
Câu 5: Cho thì m bằng :
A. 2 B. 16 C. 8 D. 4
Câu 6: Trong các số sau, số nào không là số vô tỉ:
A. B. C. D.
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Thực hiện phép tính (Tính một cách hợp lý nếu có thể)

a. b.
c.
Câu 2: Tìm x biết:
a. b.
Câu 3: Tìm các số x, y, z biết :
a/ và b/ và
Câu 4: Hai lớp 7A và 7B lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của 7A và 7B là 0,6 và lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 30 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được.
Câu 5: Tìm x, y, z biết: và 2x = -3y = 4z

TRƯỜNG THCS HIÊN VÂN KIỂM TRA MỘT TIẾT
HỌ VÀ TÊN:…………………… MÔN: Đại Số 7 đề :2
:……………..

A.TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn chữ cái các câu trả lời đúng:

Câu 1: Cách viết nào biểu diễn số hữu tỉ :
A. 7 B. C. D.
Câu 2: Kết quả phép tính bằng :
A. B. C.1 D. E.
Câu 3: Tìm x, biết : . Kết quả x bằng :
A. B. C. D.
Câu 4: Cho = 16 thì :
A. x = 4 B. x = – 4 C. x = 4 hoặc x = – 4 D. x = 0
Câu 5: Cho tỉ lệ thức . Kết quả x bằng :
A. – 50 B. – 120 C. – 40 D. – 45
Câu 6: Cho thì m bằng :
A. 2 B. 3 C. 18 D. 81
B. TỰ LUẬN:
Câu 1: Thực hiện phép tính:
a) b )
c) . –
Câu 2: Tìm x biết:
a) b)
Câu 3: Tìm các số x, y, z biết :
a) b/ và
Câu 4: Hai lớp 7A và 7B lao động trồng cây.Biết tỉ số cây trồng hai lớp 7A và 7B là 1,5 và tổng số cây trồng của hai lớp là 20 cây .Tính số cây trồng mỗi lớp 7A và 7B .
Câu 5: Tìm x, y, z biết: và 2x = -3y = 4z

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.