1DE DAI 8 MOT TIET.doc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về 1DE DAI 8 MOT TIET.doc, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT(Tiết 21)
MÔN: ĐẠI SỐ 8

I.Trắc nghiệm :Đánh dấu x vào ô thích hợp (2điểm).

Đẳng thức
Đúng
Sai

(A – B)2 = (A – B)(A + B)

A2 – B2 = (A – B)(A +B)

(A – B)3 = A3+3A2B +3AB2+B3

(A +B) 3= A3+3A2B +3AB2+B3

(A – B)( A2+AB +B2) = A3- B3

A2-B2= A2-2AB +B2

-x2 + 6x – 9= -( x – 3)2

-16x + 32 = -16(x + 2)

II. Tự luận:
1. Rút gọn biểu thức: (2điểm)
a) A = (x + y)2 + (x – y)2 – 2(x + y)( x – y)
b) B = (x2 – 1)(x + 2) – (x – 2)(x2 + 2x + 4)

2. Phân tích đa thức thành nhân tử. (2 điểm)
a) xy + y2 – x – y
b) 25 – x2- 4xy – 4y2

3. Tìm x biết ( 2điểm)
a) x( x2 – 49) = 0
b) x2 – x – 6 =0

4. Làm tính chia (1điểm)
(x4 – x3 -3×2 + x + 2): ( x2 – 1)

5. Chứng minh rằng: x2- x+ 1>0, Với mọi x. (1điểm)

ĐÁP ÁN KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN ĐẠI SỐ 8
I.Trắc nghiệm S Đ S Đ Đ S Đ S
II.Tự luận:1. a) A = (x+y)2 + (x-y)2 – 2(x+y)( x-y)
= [(x+y) -( x-y)]2
= (2y)2 = 4y2
b) B = (x2-1)(x+2) – (x-2)(x2+2x+4)
= x3 +2×2 – x – 2 – x3 + 8
= 2×2 – x + 6.
2. a) xy + y2 – x – y = (xy +y2) – ( x + y) = y( x + y)- ( x + y) = ( x + y)(y-1)
b) 25 – x2- 4xy – 4y2 = 25 – (x2+ 4xy +4y2) = 25 – ( x + 2y)2
= ( 5 – x -2y)(5+x+2y)
3.a) x( x2 – 49) = 0
x( x – 7)( x +7) = 0
x = 0 x = 0
x – 7= 0 x=7
x +7 = 0 x = -7
b) x2 – x – 6 = 0
(x2 + 2x) – (3x + 6) = 0
x(x + 2) – 3(x + 2) = 0
(x+2)(x- 3 ) =0
x+2=0 x= -2
x- 3=0 x = 3

4. ( x4 -x3 -3×2 + x + 2): ( x2-1) có kết quả là x2 – x – 2 dư 0.
5. x2- x+ 1= (x2- x+
Từ đó lập luận để chứng minh biêủ thức đó lớn hơn 0 với mọi x.

Hỏi và đáp