19 đề ôn tập kiểm tra Hình học 11 chương 2 – quan hệ song song

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Kiểm tra Hình học 11 chương 2 xin tổng hợp lại bạn đọc về 19 đề ôn tập kiểm tra Hình học 11 chương 2 – quan hệ song song, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài gồm 31 trang tuyển chọn 19 đề ôn tập kiểm tra Hình học 11 chương 2: đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song, tài liệu được tổng hợp bởi thầy Nguyễn Bảo Vương, các đề kiểm tra được biên soạn theo cùng một hình thức: trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 10 câu, phần tự luận gồm 1 – 2 câu, học sinh làm bài trong một tiết học 45 phút, phần trắc nghiệm có đáp án.

Trích dẫn tài liệu 19 đề ôn tập kiểm tra Hình học 11 chương 2 – quan hệ song song:
+ Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây:
A. Không có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng a và b thì ta nói a và b chéo nhau.
B. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
C. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.
D. Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng không có điểm chung.
+ Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác nữa.
B. Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.
C. Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.
D. Nếu ba điểm phân biệt M, N, P cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì chúng thẳng hàng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Hãy chọn phương án Đúng điền vào chỗ trống “….”. “Nếu ba mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì . . . . . .”.
A. ba giao tuyến ấy đồng quy và đôi một song song với nhau.
B. ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song với nhau.
C. ba giao tuyến ấy đôi một song song với nhau.
D. ba giao tuyến ấy hoặc trùng nhau hoặc đôi một song song với nhau.

Hỏi và đáp