181 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số trùng phương (chứa tham số) – Lương Tuấn Đức

Sau đây kho đề thi Chuyên đề hàm số, Luyện thi THPT, Toán 12 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về 181 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số trùng phương (chứa tham số) – Lương Tuấn Đức, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nội dung gồm 18 trang tuyển chọn 181 bài toán trắc nghiệm chủ đề cực trị của hàm số trùng phương, dạng bài chứa tham số. Thông tin phù hợp để rèn luyện Các bài toán hàm số thuộc mức độ vận dụng cao. Thông tin do thầy Lương Tuấn Đức biên soạn.

Trích dẫn tài liệu:
+ Ký hiệu S là tập hợp tất cả các giá trị m để đường cong y = x^4 – 2mx^2 + 3 có ba điểm cực trị tạo thành tam giác ABC sao cho tam giác tồn tại một góc 30 độ. Tổng tất cả các phần tử của S gần nhất với giá trị nào?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Tìm điều kiện của tham số m để đường cong y = x^4 – 2mx^2 + 2m + m^4 có ba điểm cực trị A, B, C sao cho tam giác ABC có diện tích bằng 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. 0 < m < 2
B. 2 < m < 4
C. 3 < m < 4
D. 5 < m < 6
+ Tìm giá trị của m để đường cong y = -x^4 + 2(m + 1)x^2 + m – 54 có ba điểm cực trị A, B, C thỏa mãn đồng thời: A thuộc trục tung, B có hoành độ âm, tứ giác ABOC là hình thoi. Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp hình thoi ABOC gần nhất với giá trị nào ?
A. 4,12   B. 2,22
C. 3,41   D. 5,63

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.