171 bài toán tương giao đồ thị hàm phân thức chứa tham số – Lương Tuấn Đức

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Chuyên đề hàm số, Luyện thi THPT, Toán 12 xin thu thập lại các sĩ tử về 171 bài toán tương giao đồ thị hàm phân thức chứa tham số – Lương Tuấn Đức, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài gồm 22 trang tuyển tập các bài toán trắc nghiệm chủ đề tương giao đồ thị hàm số phân thức y = (ax + b)/(cx + d) lớp bài toán chứa tham số.

Trích dẫn tài liệu:
+ Đồ thị hàm số y = 2.(m + 1)x/(x + m) cắt đường thẳng y = x + 1 tại hai điểm phân biệt P, Q sao cho P, Q nằm trên biên hoặc phía trong hình chữ nhật giới hạn bởi hai trục tọa độ và các đường x = 2; y = 3. Tính tổng tất cả các giá trị nguyên m thỏa mãn yêu cầu bài toán.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Đường cong biểu diễn bởi phương trình xy = 1 cắt đường thẳng y = mx + 1 – m tại hai điểm phân biệt M (1;1) và N. Tìm giá trị tham số m để ON^2 = 4,25.
+ Giả sử M là tâm đối xứng của đường cong y = (x – 1)/(x + 1). Tồn tại đường thẳng d đi qua điểm A (0; 1) và cắt đường cong tại điểm thứ hai B sao cho các góc của tam giác AMB thỏa mãn hệ thức cotA + cotB = 2cotM. Đường thẳng d khi đó đi qua điểm nào ?

Các bài tập trong tài liệu đa số ở mức độ vận dụng bậc cao, tài liệu được biên soạn bời thầy Lương Tuấn Đức.

Hỏi và đáp