17 dạng toán hình học giải tích phẳng Oxy

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Luyện thi THPT, Tọa độ mặt phẳng Oxy, Toán 10 xin tổng hợp lại các sĩ tử về 17 dạng toán hình học giải tích phẳng Oxy, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tài liệu 17 dạng toán hình học giải tích phẳng Oxy cung cấp hệ thống lý thuyết và bài tập rất đầy đủ về hình học Oxy với các nội dung:
PHẦN 1: TỔNG HỢP KIẾN THỨC CƠ BẢN
PHẦN 2: NHỮNG BÀI TOÁN CƠ BẢN
Nội dung bài 1. Tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng cắt nhau
Bài tập 2. Tìm điểm đối xứng của một điểm qua một đường thẳng
Nội dung bài 3. Kiểm tra tính cùng phía, khác phía với một đường thẳng
Bài tập 4. Viết phương trình đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau
Nội dung bài 5. Viết phương trình đường phân giác trong, phân giác ngoài của góc trong tam giác
Nội dung bài 6. Tìm chân đường phân giác trong, ngoài của góc trong tam giác
Bài 7. Tìm trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác
PHẦN 3: 10 BÀI TOÁN HÌNH HỌC OXY
Nội dung bài 1. Tìm M thuộc đường thẳng d đã biết phương trình và cách điểm I một khoảng cho trước (IM=R không đổi)
Nội dung bài 2. Tìm M thuộc đường thẳng d và cách đường thẳng d’ một khoảng không đổi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
Bài tập 3. Tìm M thuộc đường thẳng d sao cho tam giác MAB là tam giác đăc biệt (vuông, cân, hai cạnh có mối quan hệ về độ dài)
Bài tập 4. Tìm M thuộc đường thẳng d và thoả điều kiện cho trước (mở rộng của bài toán 1, 2, 3)
Bài 5. Tìm M dựa vào hệ thức vectơ
Bài tập 5.1 Tìm toạ độ M liên hệ với hai (ba) điểm cho trước qua một hệ thức vectơ MA = kMB
Bài tập 5.2 Tìm toạ độ hai điểm M, N lần lượt thuộc hai đường thẳng và liên hệ với điểm thứ ba cho trước qua hệ thức vectơ
Bài 6. Viết phương trình đường thẳng
TRƯỜNG HỢP 1. Nội dung bài không cho vectơ pháp tuyến (hoặc vectơ chỉ phương)
Bài 6.1 Viết phương trình đường thẳng d đi qua 1 điểm, cách một điểm cho trước một khoảng không đổi
Bài tập 6.2 Viết phương trình đường thẳng d đi qua 1 điểm, tạo với đường thẳng cho trước một góc không đổi
TRƯỜNG HỢP 2. Bài cho vectơ pháp tuyến (hoặc vectơ chỉ phương)
Bài 6.3 Viết phương trình đường thẳng d biết phương của đường thẳng và d cách điểm cho trước một khoảng không đổi
Bài 6.4 Viết phương trình đường thẳng d biết phương của đường thẳng và thoả mãn điều kiện cho trước
Nội dung bài 7. Tìm điểm dựa vào trung tuyến, đường cao, trung trực trong tam giác.
Bài 8. Tìm điểm dựa vào phân giác trong (ngoài) của tam giác
Bài 9. Tìm điểm thuộc (E) thoả điều kiện cho trước. Viết phương trình chính tắc của (E)
Bài 10. Cho hai đường tròn cắt nhau tại 2 điểm AB. Viết phương trình đường thẳng AB
PHẦN 4: SÁNG TẠO VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TỪ CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG THUẦN TUÝ
PHẦN 5: BÀI TẬP TỔNG HỢP

Hỏi và đáp