16 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Nội dung bài được Kho_đề_thi Kiểm tra ĐS và GT 11 chương 1 xin thu thập lại các sĩ tử về 16 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nội dung gồm 31 trang được tổng hợp bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển tập 16 đề trắc nghiệm và tự luận ôn tập kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1, mỗi đề được biên soạn theo hình thức 10 câu trắc nghiệm khách quan kết hợp với 3 bài toán tự luận, phần trắc nghiệm có đáp án. Dữ liệu nhằm đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh khối 11 sau khi học xong chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

Trích dẫn tài liệu 16 đề trắc nghiệm và tự luận ôn tập kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11:
+ Cho hàm lượng giác y = cosx + cosπx. Chọn phát biểu sai.
A. Hàm đã cho là hàm tuần hoàn.
B. Hàm đã cho là hàm chẵn.
C. Hàm đã cho có giá trị lớn nhất là 2.
D. Hàm đã cho là tồng của 2 hàm tuần hoàn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hai hàm số f(x) = sin(3x + π/2), g(x) = (tan2x + sin3x)/cos(4x + π/2). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số g(x) nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
B. Đồ thị hàm số f(x) nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
C. f(x) là hàm số lẻ.
D. Đồ thị hàm số g(x) đối xứng qua trục tung.
+ Xét tính chẵn lẻ của hàm số y = cosx – (cot3x)^2
A. Hàm số không chẵn không lẻ. B. Hàm số chẵn.
C. Hàm số vừa chẵn vừa lẻ. D. Hàm số lẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.