15phút Đại số HKII(lẻ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về 15phút Đại số HKII(lẻ), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ………………………………………………. Lớp 8A…
Kiểm tra: 15phút (Đề1) Môn: Đại số 8 (Học kỳ II)
Bài 1: Điền dấu “X” thích hợp vào ô trống

Khẳng định
Đúng
Sai

Câu 1: Phương trình bậc nhất một ẩn có thể vô nghiệm, có thể có một nghiệm duy nhất và cũng có thể vô số nghiệm.

Câu 2: Phương trình 3x – 3 = 3 + x và 2x – 6 = 0 là hai phương trình tương đương.

Câu 3 : Phương trình ( x – 2)(x + 1) = 0 có hai nghiệm là : x = 1; x = 2

Câu 4 : Giá trị x = 2 là nghiệm của phương trình : – 4x + 4 = – 5x + 6

Câu 5 :  Phương trình x2 = 16 có một nghiệm duy nhất x = 4.

Câu 6 : Phương trình có ĐKXĐ là : x

Bài 2 : Khoanh tròn vào một đáp án đúng nhất
Câu 1: Trong các phương trình dưới đây phương trình bậc nhất là:
A. 6 – x – 2×2 = x – 2×2 B. 3 – x = – ( x – 1)
C. 3 – x + x2 = x2 – x – 2 D. ( x – 1 )( x + 3 ) = 0
Câu 2: Phương trình nào dưới đây có tập nghiệm là S = 2; -1
A. ( x + 2)(x – 1) = 0 B. x2 + 3x + 2 = 0
C. x( x – 2)(x + 1)2 = 0 D. ( x – 2)(x + 1) = 0
Câu 3: Phương trình có nghiệm là :
A. x = 1 B. x = 2 C. x = 1 D. x = 2; x = -1
Câu 4 : Điều kiện xác định của phương trình là :
A. x ( 3 . B. x ( 3 và x ( 0 C. x ( R D. Cả A, B, C đều sai
Bài 3  Giải các phương trình sau:
a, – 1 + 8x = 7x +4
b, 4×2 – 3x = 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.