151 bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị (không chứa tham số) – Lương Tuấn Đức

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Chuyên đề hàm số, Luyện thi THPT, Toán 12 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về 151 bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị (không chứa tham số) – Lương Tuấn Đức, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Dữ liệu gồm 19 trang tuyển chọn 151 bài toán trắc nghiệm chủ đề tương giao đồ thị (không chứa tham số). Thông tin phù hợp để rèn luyện Các bài toán hàm số thuộc mức độ vận dụng cao. Nội dung do thầy Lương Tuấn Đức biên soạn.

Trích dẫn tài liệu:
+ Đường cong y = x^4 – 12x^2 cắt parabol y = x^2 – 36 tại bốn điểm phân biệt A, B, C, D có hoành độ tăng dần. Với O là gốc tọa độ, mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Điểm A nằm phía ngoài đường tròn tâm O, bán kính R = √799
B. Điểm B nằm phía tròn đường tròn tâm O, bán kính R = √1001
C. Điểm C nằm phía trong đường tròn tâm B, bán kính R = 3,5
D. Điểm D nằm phía trong đường tròn tâm A, bán kính R = 7
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Đồ thị hàm số y = x^4 – 6x^2 cắt parabol y = x^2 – 6 tại bốn điểm phân biệt. Giả sử A, B là hai giao điểm gần nhau nhất. Mệnh đề nào sau đấy đúng?
A. AB > 2
B. A và B đối xứng nhau qua trục tung
C. 0 < AB < 1
D. A và B đối xứng nhau qua trục hoành
+ Trong mặt phẳng tọa độ, điểm M (x; y) là điểm nguyên khi x và y đều là các số nguyên. Đồ thị hàm số y = |x – 3| + |x – 4| cắt đường thẳng y = 1 tại bao nhiêu điểm nguyên?
A. 1 điểm nguyên
B. 2 điểm nguyên
C. 3 điểm nguyên
D. 4 điểm nguyên

Hỏi và đáp