15′ hình học- chương tam giác ( 6đ TN) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về 15′ hình học- chương tam giác ( 6đ TN), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hoàng Hoa Thám
Kiểm tra 15’ Hình học 7

và tên : …………………………………
:…..

Điểm

I.Trắc nghiệm (6đ)
Câu 1 :Cho vuông tại A , =300.Số đo của góc C là ?
A.300 B.600 C.1800 D.900
Câu 2 : Cho có =800 , == 400.Số đo của góc B là ?
A.300 B.400 C.700 D.800
Câu 3 : Cho = khẳng định nào dưới đây là đúng ?
A.AB = DF B. AC = DE C.BC = EF D.BC = DF
Câu 4 : Cho 2 tam giác bằng nhau : và 1 tam giác có 3 đỉnh là D,E,F biết =, =
Khi đó ta có :
A. = B.= C.= D. =
Câu 5 :Trong các câu sau,câu nào đúng ? câu nào sai ?
A.nếu 2 cạnh và 1 góc của tam giác này bằng 2 cạnh và 1 góc của tam giác kia thì 2 tam giác đó bằng nhau.
B.2 tam giác bằng nhau thì các cạnh tương ứng bằng nhau,các góc tương ứng bằng nhau.
Câu 6 : Cho = (c.c.c) khi đó ta có :
A.AB=AC=BC B.DE =DF=EF
C. =, = , = D. === = =
II.Tự luận (4đ)
Câu 7: Cho có OA = OB.Tia phân giác của góc O cắt AB ở M.Chứng minh rằng :
MA = MB.

Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.