15 ĐỀ TOÁN ÔN THI VÀO LỚP 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về 15 ĐỀ TOÁN ÔN THI VÀO LỚP 10, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ĐẠI TRÀ
Môn: TOÁN –Đề 1

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm) Hãy chọn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1. Cho a >b > 0 , công thức nào đúng ?
A. B.
C. D.
Câu 2.Đường thẳng (d) : y = 0,5 x – 3 song song với đường thẳng nào sau đây ?
A. 2y – x = 1 B. y + 0,5 x = – 3 C. y + 0,5 x = 6 D. 2y – x = – 6
Câu 3. Cho 4 phương trình : 2×2 – 3x + 0,5 = 0 (1) ; x2 + 4x + 1 = 0 (2) ; x2 – 6x + 11= 0 (3) ;
x2 – 2x -11 = 0 (4) , phương trình nào có tổng hai nghiệm lớn nhất ?
A. ( 1)
B. ( 2)
C. ( 3)
D. ( 4)

Câu 4. Cho hàm số y = x 2 có đồ thị (P). Đường thẳng đi qua hai điểm trên (P) có hoành độ – 1 và 2 là
A. y = -x + 2 B. y = x + 2 C. y = – x – 2 D. y = x – 2
Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A . Khẳng định nào sai ?
A. sin B = cos C B. tang B.cotg B = 1
C. sin2B + cos2B = 1 D. tangC =cosC : sinC
Câu 6. Cho đường tròn tâm O có hai tiếp tuyến tại hai điểm A và B cắt nhau tại M tạo thành góc AMB = 500 . Số đo góc ở tâm chắn cung AB là
A. 1300 B. 500 C.2700 D. 650
Câu 7. Cung AB của đường tròn (O ; R) có độ dài thì số đo độ của nó là
A. 1350 B. 2700 C.3150 D. 2250
Câu 8. Một hình trụ có bán kính đáy và chiều cao đều bằng 5 cm . Diện tích xung quanh hình trụ đó bằng

A. 5 (cm2) B. 10 (cm2) C. 25 (cm2) D. 50 (cm2)
II- Phần tự luận: (8điểm)
Câu 9 ( 2 điểm ) 1)Thu gọn biểu thức A = ( + +7) ( – 7)
B = ( + ) –
2) Cho hệ phương trình .
a) Giải hệ phương trình với m = 3.
b) Tìm các số nguyên m để hệ có nghiệm duy nhất (x;y) với x, y là các số nguyên.
Câu 10 (2 điểm )
Cho hàm số y = – x2 có đồ thị (P) và đường thẳng (d) có hệ số góc k 0 đi qua điểm I(0; -1).
Chứng minh (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B.
Gọi x1 , x2 là hoành độ các điểm A và B. Chứng minh |x1 – x2|2
Câu 11 ( 3 điểm )
Cho △ABC nhọn có AB < AC. Vẽ đường tròn tâm O đường kính BC cắt cạnh AB, AC tại E và D . Gọi H là giao điểm BD và CE, AE cắt BC tại I.
Chứng minh AI vuông góc với BC
Vẽ AM, AN tiếp xúc (O) tại M và N. Chứng minh IA là phân giác góc MIN
Chứng minh M, H , N thẳng hàng.
Câu 12 ( 1 điểm ) Cho các số x , y thỏa mãn x2 + y2 = xy – x + 2y .Chứng minh
========= Hết =========

ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ĐẠI TRÀ
Môn: TOÁN

Phần I. (2.0 điểm). (Trắc nghiệm khách quan)
Chọn đáp án đúng.
Câu 1: Điều kiện xác định của biểu thức là
A. x 1 B. x -1 C. x < 1 D. x 1
Câu 2: Hàm số y = (m – 1)x + 2 luôn nghịch biến khi 
A. m 1 D. m > 0
Câu 3 : Giả sử x1, x2 là nghiệm của phương trình 2×2 + 3x – 10 = 0 khi đó tích x1.

Hỏi và đáp