15 16 7 DE DA CHI TIET MON TOAN MOT SO TINH DA CHON LOC RAT HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về 15 16 7 DE DA CHI TIET MON TOAN MOT SO TINH DA CHON LOC RAT HAY, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯNG YÊN

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài:120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2,0 điểm).
Rút gọn biểu thức .
Giải hệ phương trình .
Câu 2 (1,5 điểm).
1) Xác định toạ độ các điểm A và B thuộc đồ thị hàm số , biết điểm A có hoành độ bằng 0 và điểm B có tung độ bằng 0.
2) Xác định tham số m để đồ thị hàm số đi qua điểm .
Câu 3 (1,5 điểm). Cho phương trình (m là tham số).
1)Giải phương trình với .
2) Tìm m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn .
Câu 4 (1,5 điểm).
1) Cho tam giác ABC vuông tại A, , . Tính góc C.
2) Một tàu hoả đi từ A đến B với quãng đường 40 km. Khi đi đến B, tàu dừng lại 20 phút rồi đi tiếp 30 km nữa để đến C với vận tốc lớn hơn vận tốc khi đi từ A đến B là 5 km/h. Tính vận tốc của tàu hoả khi đi trên quãng đường AB, biết thời gian kể từ khi tàu hoả xuất phát từ A đến khi tới C hết tất cả 2 giờ.
Câu 5 (2,5 điểm).Cho tam giác ABC có ba góc nhọn,nội tiếp đường tròn tâm O và Vẽ đường kính AD của đường tròn (O). Kẻ BE và CF vuông góc với AD (E,F thuộc AD). Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC).
Chứng minh bốn điểm A, B, H, E cùng nằm trên một đường tròn.
Chứng minh HE song song với CD.
Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh ME = MF.
Câu 6 (1,0 điểm).Cho a, b, c là các số lớn hơn 1. Chứng minh: .

——————–Hết——————-

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ………………………………………; số báo danh: ………………..phòng thi số:………………..
Họ tên, chữ ký giám thi số 1:……………………………………………………………………………………………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯNG YÊN

ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn thi: Toán

HƯỚNG DẪN CHẤM
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)

I. Hướng dẫn chung
1)Hướng dẫn chấm chỉ trình bày các bước chính của lời giải hoặc nêu kết quả. Trong bài làm, thí sinh phải trình bày lập luận đầy đủ.
2) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm từng phần như hướng dẫn quy định.
3) Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) phải đảm bảo không làm thay đổi tổng số điểm của mỗi câu, mỗi ý trong hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.
4) Các điểm thành phần và điểm cộng toàn bài phải giữ nguyên không được làm tròn.

II. Đáp án và thang điểm

Câu
Đáp án
Điểm

Câu 1
2,0 đ
1)
1,0 đ

0,5đ

=
0,25đ

0,25đ

2)
1,0 đ
Từ hpt suy ra
0,5đ

Nghiệm của hpt:
0,5đ

Câu 2
1,5 đ
1)
1,0 đ
Điểm Athuộc đường thẳng , mà hoành độ x = 0
Suy ra tung độ y = – 6.
0,25đ

Vậy điểm A có toạ độ .
0,25đ

Điểm Bthuộc đường thẳng , mà tung độ y = 0
Suy ra hoành độ x = 3.
0,25đ

Vậy điểm B có toạ độ .
0,25đ

2)
0,5 đ
Đồ thị hàm số đi qua điểm suy ra
0,25đ

0,25đ

Câu 3
1,5 đ
1)
1,0 đ
Với , phương trình trở thành:
0,25đ

0,25đ

;
0,5đ

2)
0,5 đ
Điều kiện PT có 2 nghiệm không âm là

0,25đ

Theo hệ thức Vi-ét: .
Ta có

Hỏi và đáp