135 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Trần Quang Thuận

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Tọa độ mặt phẳng Oxy, Toán 10 xin thu thập lại các sĩ tử về 135 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Trần Quang Thuận, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nội dung gồm 17 trang với 135 bài toán trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, các bài tập được chọn lọc, gồm nhiều dạng bài, có đáp án.

Trích dẫn tài liệu:
+ Trong hệ trục tọa độ (xOy), cho elip (E) có độ dài trục lớn bằng 2a, độ dài trục bé bằng 2b và tiêu cự dài 2c với a, b, c > 0. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Diện tích hình chữ nhật cơ sở của (E) bằng 2ab
B. Tâm sai e = a/c
C. Diện tích elip bằng abπ
D. Chu vi hình chữ nhật ngoại tiếp elip bằng 2(a + b)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
A. Có hai đường thẳng đi qua gốc tọa độ và tọa với trục hoành một góc 45 độ
B. Có hai đường thẳng đi qua gốc tọa độ và tọa với trục tung một góc 45 độ
C. Với mỗi góc α và một điểm cho trước ta luôn tìm được hai đường thẳng đi qua điểm đó và tạo với trục hoành một góc bằng α
D. Cosin của góc tạo bởi hai đường thẳng bất kì luôn có giá trị không âm
+ Cho phương trình ax + by + c = 0 (1), a^2 + b^2 ≠ 0. Mệnh đề nào dưới đây là sai?
A. (1) là phương trình tổng quát của đường thẳng
B. Nếu a = 0 thì đường thẳng có phương trình (1) song song hoặc trùng với trục hoành
C. Nếu b = 0 thì đường thẳng có phương trình (1) vuông góc với trục hoành
D. Điểm M (x0; y0) thuộc đường thẳng có phương trình (1) khi và chỉ khi ax0 + by0 + c = 0

Hỏi và đáp