128 bài tập trắc nghiệm tổng ôn phần vector – Hứa Lâm Phong

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Toán 10, Vector xin tổng hợp lại các sĩ tử về 128 bài tập trắc nghiệm tổng ôn phần vector – Hứa Lâm Phong, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Dữ liệu gồm 12 trang tuyển tập các bài toán trắc nghiệm thuộc chuyên đề vectơ. Các bài toán được phân thành các vấn đề:

+ Vấn đề 1: Nhận biết và xác định vectơ, hai vectơ cùng phương, hai vectơ bằng nhau
+ Vấn đề 2: Dựng và tính tổng – hiệu của hai vectơ
+ Vấn đề 3: Tích vectơ với một số thực
+ Vấn đề 4: Tính độ dài của vectơ theo một cạnh cho trước
+ Vấn đề 5: Biểu thị một vectơ theo hai vectơ không cùng phương
+ Vấn đề 6: Tìm quỹ tích của một điểm thỏa mãn tính chất cho trước
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Hỏi và đáp