126 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có đáp án – Phan Phước Bảo

Sau đây Kho_đề_thi Hàm số bậc nhất và bậc hai, Toán 10 xin thu thập lại các sĩ tử về 126 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có đáp án – Phan Phước Bảo, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tài liệu gồm 10 trang tuyển chọn 126 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai thuộc chương 2 Đại số 10 có đáp án, tài liệu do thầy Phan Phước Bảo biên soạn.

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = x^2 – 2x + 2. Khẳng định nào sau đúng?
A. Đồ thị của hàm số có đỉnh I (1; -4)
B. Đồ thị hàm số có tung độ đỉnh I(-1; 3)
C. Đồ thị hàm số có trục đối xứng: x = 1
D. Đồ thị hàm số có trục đối xứng: x = -1
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Hàm số y = (√(x + 2) + √(2 – x))/|x| là:
A. Hàm số không chẵn không lẻ
B. Hàm số chẵn
C. Hàm số lẻ
D. Hàm số vừa chẵn vừa lẻ
+ Cho hàm số y = f(x) = 3x^4 – x^2 + 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. y = f(x) là hàm số không có tính chẵn lẻ
B. y = f(x) là hàm số chẵn
C. y = f(x) là hàm số lẻ
D. y = f(x) là hàm số vừa chẵn vừa lẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.