12 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 – 2019 có đáp án

Nội dung bài được KHODETHI Kiểm tra Giải tích 12 chương 1 xin tổng hợp lại bạn đọc về 12 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 – 2019 có đáp án, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nội dung gồm 37 trang tổng hợp 12 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 – 2019 có đáp án do thầy Nguyễn Bảo Vương sưu tầm và biên tập, mỗi đề đều gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 45 phút, đề nhằm đánh giá năng lực học sinh sau xong học xong chương ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

Trích dẫn tài liệu 12 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 – 2019 có đáp án:
+ Cho hàm số y = 3x + √(10 – x^2). Trong các mệnh đề sau, chọn mệnh đề đúng:
A. Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 10 tại x = -3.
B. Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 10 tại x = 3.
C. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -3√10 tại x = √10.
D. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 3√10 tại x = -√10.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số y = x^3 + 3x^2 – 9x + 5 có đồ thị (C). Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm cực tiểu là đường thẳng:
A. Trùng với trục hoành.
B. Song song với trục hoành.
C. y = -x + 5.
D. Song song với trục tung.
+ Cho hàm số 31a^3/4 có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. (C) có hai tiệm cận đứng là đường thẳng x = √2, x = -√2 và một tiệm cận ngang là đường thẳng y = 0.
B. (C) có đúng một tiệm cận đứng là đường thẳng 12a^3 và một tiệm cận ngang là đường thẳng y = 0.
C. (C) có một tiệm cận đứng là đường thẳng a√3 và không có tiệm cận ngang.
D. (C) có hai tiệm cận đứng là hai đường thẳng x = √2, x = -√2 và không có tiệm cận ngang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.