100 bài tập+ĐA về rút gọn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về 100 bài tập+ĐA về rút gọn, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài tập và đáp án

Bài tập 1.Thực hiện phép tính.

a)

b)

Với

c)

d)

Với

e)

f)

.

Bài tập 2.Thực hiện phép tính.

a)

c)

e)

b)

d)

f)
với

Bài tập 3.Thực hiện phép tính.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Bài tập 4.Thực hiện phép tính.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Bài tập 5.Thực hiện phép tính.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Bài tập 6.Thực hiện phép tính.

a)

b)

Bài tập 7.Thực hiện phép tính.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Bài tập 8.Thực hiện phép tính.

a)

với a# 0, b>0

b)

c)

với x >3

d)

với 1 < x < 4

Bài tập 9.Thực hiện phép tính.

`

Bài tập 10.Khử mẫu số trong các căn thức sau:
a)

với m0)

Bài tập 14.Thực hiện phép tính:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Bài tập 15.Đơn giản biểu thức:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Bài tập 16.Rút gọn biểu thức:
a)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.