100 bài tập trắc nghiệm rèn luyện kỹ năng đọc bảng biến thiên và đồ thị của hàm số – Nguyễn Ngọc Dũng

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Chuyên đề hàm số, Luyện thi THPT, Toán 12 xin tổng hợp lại bạn đọc về 100 bài tập trắc nghiệm rèn luyện kỹ năng đọc bảng biến thiên và đồ thị của hàm số – Nguyễn Ngọc Dũng, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thông tin gồm 27 trang tuyển tập 100 bài toán trắc nghiệm rèn luyện kỹ năng đọc bảng biến thiên và đồ thị của hàm số, có đáp án.

A. MỘT SỐ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
+ Định lý Vi-ét
+ Cực trị của hàm trùng phương
• a, b trái dấu thì hàm số có 3 điểm cực trị
• a, b cùng dấu hoặc b = 0 thì hàm số có 1 điểm cực trị
+ Dựa vào một số yếu tố sau để tìm mối liên hệ đồ thị ! hàm số
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Từ hàm số, xác định đồ thị
2. Từ đồ thị hoặc bảng biến thiên, xác định hàm số và tính chất của các hệ số
3. Từ đồ thị hoặc bảng biến thiên, xác định các thông tin của hàm số
4. Các bài toán về đồ thị hàm trị tuyệt đối
5. Từ đồ thị hoặc bảng biến thiên, biện luận nghiệm của phương trình
6. Các bài toán khai thác tính chất đồ thị của đạo hàm
7. Đáp án

Hỏi và đáp