100 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp án – Hà Hữu Hải

Tổng hợp bài KHODETHI Chuyên đề hàm số, Luyện thi THPT, Toán 12 xin thu thập lại bạn đọc về 100 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp án – Hà Hữu Hải, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tài liệu gồm 10 trang với 100 bài toán trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp án được phân dạng thành các phần:

A. Sự biến thiên
B. Cực trị
C. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
D. Tiệm cận
E. Đồ thị

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = ax^4 + bx^2 + c (a ≠ 0). Khẳng định nào sau đây sai?
A. Đồ thị hàm số luôn nhận Oy làm trục đối xứng
B. Tập xác định của hàm số là R
C. Đồ thị của hàm số luôn cắt trục hoành
D. Hàm số luôn có cực trị
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số y = (ax + b)/(cx + d) (ad – bc ≠ 0). Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Tập xác định của hàm số là R-d/c
B. Hàm số không có cực trị
C. Đồ thị của hàm số luôn cắt trục hoành và trục tung
D. Đồ thị hàm số luôn có tâm đối xứng
+ Cho hàm số y = x^2 + 2x – 3 có đồ thị (C). Phát biểu nào sau đây sai?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = −1
B. Đồ thị (C) có điểm cực đại là I(-1; -4)
C. Hàm số nghịch biến trên (−∞; -1) và đồng biến trên (−1; +∞)
D. Đồ thị (C) cắt trục tung tại M (0; -3)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.