100 bài Hình học Ôn thi vào THPT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về 100 bài Hình học Ôn thi vào THPT, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MỘT TRĂM BÀI TOÁN HÌNH HỌC ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THCS(04-05)

Bài 1 : Đường tròn (O,R) có AB là đường kính dây MN = R( Mvà N thuộc nửa đường tròn theo thứ tư A, M ,N ,B).Gọi S là giao điểm của AM và BN, H là giao điểm của BM và AN

a)Tính số đo cung MN.
b)Tính số đo các góc ASB , MHN.
c)Chứng minh SMHN nội tiếp .
d) Chứng minh: SH
e) Gọi I là trung điểm SH. Chứng minh IM là tiếp tuyến của đường tròn (O).
Bài 2 Cho hình vẽ : Biết nội tiếp (O) có AK , CE , BF là ba đường cao , AD là đường kính của (O) , AK cắt (O) tại M (khác A ). xy là tiếp tuyến tại A của (O)

a) Tìm và chứng minh ba tứ giác có đỉnh là H nội tiếp đướng tròn . b)Tìm và chứng minh ba tứ giác có cạnh lần lượt là ba cạnh của tam giác ABC nội tiếp đướng tròn .
c) Chứng minh :
BH = BM ; HE = NE
d) Chứng minh : EF//NP// xy .
d) Chứng minh BHCD là hình bình hành .
e) Chứng minh BMDC là hình thang cân .
Bài 5 : Cho hình vẽ : Biết tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) (AB < AC ) AH ; AK lần lượt là đường cao và phân giác của tam giác ABC , AI cắt đường tròn tại điểm thứ hai là K ( K khác A )

a) Chứng minh : BK = CK

b) Chứng minh AK là phân giác của
c) Kẻ đường kính AD của đường tròn (O) .Chứng minh : AB.AC = AH.AD .
d) Chứng minh : IA.I K = IB.IC .
và AB.KC = AK.BI .
e) Chứng minh KB tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABI.

Bài 6:
Cho đường tròn (O; R) , Với các kí hiệu có trên hình hãy chứng minh:

a)Tứ giác CAIM , BDMI nội tiếp .
b)Tam giác CID vuông .
c)EF // AB .
d)Khi M cố đinh I thay đổi trên AO , tìm vị trí của I để AC .BD lớn nhất .
e) Cho biết khi OI = và AM = R .Hãy tính độ dài đoạn thẳng CD và diện tích tam giác CID theo R .
Bài 9 : Cho đường tròn (O ;R ) và điểm M sao cho OM = 2R . Qua M vẽ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn (O) ( A , B thuộc (O) ). C là điểm bất kì thuộc cung nhỏ AB .Tiếp tuyến tại C cắt MA và MB lần lượt tại E và F .

a)Chứng minh : EF = EA + FB .
b) Tính chu vi của tam giác MEF theo R .
c) Tính E Ô F .
c) Gọi I và K lần lượt là giao điểm của OE và OF với AB .Chứng minh bốn điểm F , I , O ,B cùng thuộc một đường tròn .
d) Khi Sđ cung BC bằng 900 ,Tính độ dài EF và diện tích tam giác OIK theo R.
Bài 10 : Cho đường tròn (O ; R ) có AB là đường kính Trên hai nửa khác nhau của đường tròn ta lấy hai điểm M và N sao cho AM = R; AN = RCác đường thẳng AM và AN cắt tiếp tuyến tại B của đường tròn ở C và D . Chứng minh
a) AM.AC = AN.AD .
b)Tứ giác MNDC nội tiếp .
c) Gọi MK , NI , AJ là ba đường cao của tam giác AMN .Tính số đo góc và độ dài các cạnh của tam giác KIJ.

Bài 13 :Cho đường tròn tâm (O;R) có AB và CD là hai đường kính vuông góc nhau .I là một điểm nằm trên OB sao cho OI = . Đường thẳng CI cắt đường tròn tại E và cắt BD tại K. Đường thẳng AE cắt CD tại F .Chứng minh:
a)Tứ giác OIED nội tiếp và tính CI.CE theo R .
c)Chứng minh I là trọng tâm của tam giác CBD từ đó tính KE.KC theo R .
d)Chứng minh F là trung điểm của OD.
e)Tính diện tích của tam giác ACE theo

Hỏi và đáp