100 bài hình học nâng cao lớp 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về 100 bài hình học nâng cao lớp 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài tập hình học 9 nâng cao
Bài 1 : Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp (O;R) .Vẽ 2 đường cao BD và CE của tam giác ABC cắt nhau tại H ,DE cắt (O) lần lượt tại P và Q ( P thuộc cung nhỏ AB).
1/Chứng tỏ: Tứ giác BEDC nội tiếp được ,xác định tâm của nó
2/Chứng tỏ : BH.DH=HE.HC
3/Chứng tỏ : tam giác APQ cân tại A và AP2=AE.AB
4/Gọi S1 là diện tích tam giác APQ ,S2 là diện tích tam giác ABC
Gỉa sử S1/ S2 = PQ/2BC .Tính BC theo R

Bài 2 : Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (ABAC .Gọi D là điểm đối xứng C qua A .Tiếp tuyến tại A của (O) cắt BC và BD lần lượt tại P và Q. Vẽ QM vuông góc với BP tại M , QM cắt AB tại N
1/Chứng tỏ : Các tứ giác QAMB , PANM nội tiếp
2/PN cắt (O) lần lượt tại H và K ( H thuộc cung nhỏ AC ) .Chứng tỏ : AP2=PH.PK
3/QH cắt (O) tại G .Chứng tỏ : 3 đường thẳng BG,AK,QM đồng quy tại 1 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.