10 ĐỀ THI HK 1 TOÁN 8 – CÓ ĐÁP ÁN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về 10 ĐỀ THI HK 1 TOÁN 8 – CÓ ĐÁP ÁN, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra chất lượng học kì I
Môn: Toán 8
Thời gian 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Bài 1. Tìm điều kiện của x để biểu thức sau là phân thức
Bài 2. Rút gọn phân thức
Bài 3: Thực hiên phép tính. (2 điểm)
a) b)
Bài 4 : Cho biểu thức. (2 điểm)
A= ( + – : (1 – ) (Với x ≠ ±2)
a) Rút gọn A.
b) Tính giá trị của A khi x= – 4.
c) Tìm x(Z để A(Z.
Bài 5: (3 điểm)
Cho ABC vuông ở A (AB < AC ), đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng của A qua H. Đường thẳng kẻ qua D song song với AB cắt BC và AC lần lượt ở M và N. Chứng minh:
a) giác ABDM là hình thoi.
b) AM CD .
c) Gọi I là trung điểm của MC; chứng minh IN HN.

Đáp án chấm:

Bài 1 (1đ) x khác 2 và -2
Bài 2 (1đ)

Bài 3: (2điểm)
Câu
Đáp án
Điểm

a)

1

b)
x – 1
1

Bài 4 : (2điểm)
Câu
Đáp án
Điểm

a)
Rút gọn được A =
1

b)
Thay x = – 4 vào biểu thức A = tính được A =
0,5

c)
Chỉ ra được A nguyên khi x-2 là ước của – 3 và tính được
x = -1; 1; 3; 5.
0,5

Bài 5: (3điểm)
Câu
Đáp án
Điểm

a)
-Vẽ hình đúng, ghi GT, KL
– Chứng minh AB // DM và AB = DM => ABDM là hình bình hành
– Chỉ ra thêm ADBM hoặc MA = MD rồi kết luận ABDM là hình thoi
0,5
0,5

0,5

b)
– Chứng minh M là trực tâm của ADC =>AM CD

1

c)

– Chứng minh HNM + INM = 900 =>IN HN

0,5

Đề khảo sát chất lượng học kỳ i
Môn: Toán lớp 8
Năm học: 2011 – 2012
Thời gian làm bài : 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Đề 01
I/ Trắc nghiệm khắc quan (2điểm)
Câu 1 (1 điểm) Chọn kết quả đúng
a. – x2 + 6x – 9 Bằng: A, (x- 3 )2; B, – (x- 3 )2 C, (3 – x )2; D, (x+ 3 )2
b. (x – 1)2 Bằng: A, x2 + 2x -1; B, x2 + 2x +1; C, x2 – 2x -1; D, x2 – 2x +1.
c. (x + 2)2 Bằng: A, x2 + 2x + 4; B, x2 – 4x + 4; C, x2 + 4x + 4; D, x2 – 4x + 4.
d. (a – b)(b – a) Bằng: A, – (a – b)2; B, -(b + a)2; C, (a + b)2; D, (b + a)2.
Câu 2 (1 điểm): Trong các câu sau, câu nào đúng? câu nào sai?
Câu
Nội dung

a
Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.

b
Trong hình thoi, hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau

c
Trong hình vuông hai đường chéo là đường phân giác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.