10 De luyen thi THPT (Co dap an) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về 10 De luyen thi THPT (Co dap an), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sáu đề tự luyện vào THPT Môn toán
(Có đáp án)

Đề 1

Câu1 : Cho biểu thức
AVới x1
.a, Ruý gọn biểu thức A
.b , Tính giá trị của biểu thức khi cho x
c. Tìm giá trị của x để A=3
Câu2.a, Giải hệ phưương trình:

b. Giải bất phưương trình:
0
Câu3. Cho phưương trình (2m-1)x2-2mx+1=0
Xác định m để phưương trình trên có nghiệm thuộc khoảng (-1,0)
Câu 4. Cho nửa đường tròn tâm O , đường kính BC .Điểm A thuộc nửa đường tròn đó Dưng hình vuông ABCD thuộc nửa mặt phẳng bờ AB, không chứa đỉnh C. Gọi Flà giao điểm của Aevà nửa đường tròn (O) . Gọi Klà giao điểm của CFvà ED
chứng minh rằng 4 điểm E,B,F,K. nằm trên một đường tròn
Tam giác BKC là tam giác gì ? Vì sao. ?

đáp án

Câu 1: a. Rút gọn A
b.Thay x= vào A ta được A=
c.A=3×2-3x-2=0=> x
Câu 2 : a)Đặt x-y=a ta được pt: a2+3a=4 =>a=-1;a=-4
Từ đó ta có
* 1)
2)
Giải hệ (1) ta được x=3, y=2
Giải hệ (2) ta được x=0, y=4
Vậy hệ phưương trình có nghiệm là x=3, y=2 hoặc x=0; y=4
Ta có x3-4×2-2x-15=(x-5)(x2+x+3)
mà x2+x+3=(x+1/2)2+11/4>0 với mọi x
Vậy bất phưương trình tưương đưương với x-5>0 =>x>5
Câu 3: Phưương trình: ( 2m-1)x2-2mx+1=0
Xét 2m-1=0=>m=1/2 pt trở thành –x+1=0=> x=1
Xét 2m-1(0=>m( 1/2 khi đó ta có
= m2-2m+1= (m-1)2(0 mọi m=> pt có nghiệm với mọi m
ta thấy nghiệm x=1 không thuộc (-1,0)
với m( 1/2 pt còn có nghiệm x
pt có nghiệm trong khoảng (-1,0)=>-10
m E,F thuộc đường tròn đường kính BK
hay 4 điểm E,F,B,K thuộc đường tròn đường kính BK.
b. BCF= BAF
Mà BAF= BAE=450=>BCF= 450
Ta có BKF= BEF
Mà BEF= BEA=450(EA là đường chéo của hình vuông ABED)=>BKF=450
Vì BKC= BCK= 450=>tam giác BCK vuông cân tại B

Đề 2

Bài 1: Cho biểu thức: P =
a,Rút gọn P
b,Tìm x nguyên để P có giá trị nguyên.
Bài 2: Cho phưương trình: x2-( 2m + 1)x + m2 + m – 6= 0 (*)
a.Tìm m để phưương trình (*) có 2 nghiệm âm.
b.Tìm m

Hỏi và đáp