10 đề Kiem tra kì 1 Toan 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về 10 đề Kiem tra kì 1 Toan 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra chất lượng học kì I
Môn: Toán 8 năm học 2011-2012
Thời gian 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Bài 1. (0,5 điểm) Tìm điều kiện của x để biểu thức sau là phân thức
Bài 2. (0,5 điểm) Rút gọn phân thức
Bài 3: Thực hiện phép tính. (2 điểm) a) b)
Bài 4 : Cho biểu thức. (3 điểm)
A= ( + – : (1 – ) (Với x ≠ ±2)
a) Rút gọn A. b) Tính giá trị của A khi x= – 4. c) Tìm x(Z để A(Z.
Bài 5: (3,5đ)
Cho ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi I là trung điểm BC. Qua I vẽ IM AB tại M và IN AC tạ N.
a/ Tứ giác AMIN là hình gì? Vì sao?
b/ Gọi D là điểm đối xứng của I qua N. Chứng minh ADCI là hình thoi.
c/ Đường thẳng BN cắt DC tại K. Chứng minh .
Bài 6 : ( 0,5đ)Cho xyz = 2011Chứng minh rằng :

——————————————

Đề kiểm tra chất lượng học kì I
Môn: Toán 8 năm học 2011-2012
Thời gian 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Bài 1. (0,5 điểm) Tìm điều kiện của x để biểu thức sau là phân thức
Bài 2. (0,5 điểm) Rút gọn phân thức
Bài 3: Thực hiện phép tính. (2 điểm) a) b)
Bài 4 : Cho biểu thức. (3 điểm)
A= ( + – : (1 – ) (Với x ≠ ±2)
a) Rút gọn A. b) Tính giá trị của A khi x= – 4. c) Tìm x(Z để A(Z.
Bài 5: (3,5đ)
Cho ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi I là trung điểm BC. Qua I vẽ IM AB tại M và IN AC tạ N.
a/ Tứ giác AMIN là hình gì? Vì sao?
b/ Gọi D là điểm đối xứng của I qua N. Chứng minh ADCI là hình thoi.
c/ Đường thẳng BN cắt DC tại K. Chứng minh .
Bài 6 : ( 0,5đ)Cho xyz = 2011Chứng minh rằng :
——————–
Đáp án chấm:

Bài 1 (1đ) x khác 2 và -2
Bài 2 (1đ)

Bài 3: (2điểm)
Câu
Đáp án
Điểm

a)

1

b)
x – 1
1

Bài 4 : (2điểm)
Câu
Đáp án
Điểm

a)
Rút gọn được A =
1

b)
Thay x = – 4 vào biểu thức A = tính được A =
0,5

c)
Chỉ ra được A nguyên khi x-2 là ước của – 3 và tính được
x = -1; 1; 3; 5.
0,5

5
(3,0 đ)
– Vẽ đúng hình
(Nếu HS vẽ chưa hoàn chỉnh thì cho 0,25đ)
0,5đ

a/ Chứng minh đúng ANIM là hình chữ nhật có 3 góc vuông
0,75đ

b/ – giải thích được IN vừa là đường cao vừa là trung tuyến của tam giác AIC
– Chứng minh ADCI là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc
0,5đ

0,5đ

c/ – Kẻ thêm đường thẳng qua I song song với BK cắt CD tại E và chứng minh được EK = EC (1)
– Chứng minh được EK = DK (2)
– Từ (1) và (2) Suy ra
0,25đ

0,25đ
0,25đ

Bµi 5 : Cho xyz = 2011
Chứng minh rằng :
Giải Ta có :

————————-

Đề khảo s

Hỏi và đáp