10 BAI TAP TOAN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về 10 BAI TAP TOAN, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

10 BÀI TẬP TOÁN

Bài I
Tìm hai số khi biết tổng và thương của chúng bằng 0,25.
Bài II
Tìm hai số khi biết số bé bằng 2 phần 5 số lớn và hiệu của chúng là 4.
Bài III
Tìm hai số khi biết tổng của chúng là số lớn nhất có ba chữ số và các số ở hàng trăm,chục,đơn vị đều là số chẵn và và hiệu của chúng là 100.
Bài IV
Toàn nghĩ lấy một số cộng với 3,5 rồi trừ 8 và nhân 5 thì được 45.Tìm số đó.
Bài V
Hộp đỏ có 300 viên bi,hộp xanh có 1 phần 5 số bi của hộp đỏ ,hộp vàng có số bi bằng số bi của hộp đỏ cộng hộp xanh chia lại cho 5.Tìm số bi của hộp vàng.
Bài VI
Viết 1 phần 6 thành tổng của các số có tử số là 1 và mẫu số là các số tự nhiên khác nhau..
Bài VII
Ta lấy 143 nhân 382 cộng 856 nhân 382 cộng 382.Ta được kết quả là bao nhiêu khi tính nhanh.
Bài VIII
Tìm hai số khi biết số bé bằng số lớn nhất có bốn chữ số và số lớn bằng năm lần số bé bình phương.
Bài IX
Viết 1 phần 8 thành tổng của các số có tử số là 1 và mẫu số là các số tự nhiên khác nhau..
Bài X
Cả hai hộp trà có 13,6kg trà.Nếu chuyển từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai 1,2kg trà thì số trà của hai hộp bằng nhau.Hỏi mỗi hộp lúc đầu có bao nhiêu ki-lô-gam trà ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.