1 TIET HINH HOC CHUONG 3 – TU LUAN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về 1 TIET HINH HOC CHUONG 3 – TU LUAN, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HÌNH HỌC 9
TIẾT PPCT: 57
CHƯƠNG III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Cấp độ Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Các góc với đường tròn. Liên hệ giữa cung và dây cung.
Nhận biết được các góc đã học
Hiểu được mối liên hệ giữa cung và dây cung
Biết dùng công thức để tính số đo các góc hoặc để chứng minh các góc bằng nhau.

Số câu: Số điểm:
Tỉ lệ:
1
1
10%
3
2
20%
1
1
10%

5
4
40%

2. Tứ giác nội tiếp.
Nhận biết được các góc đã học
Hiểu và nhận định được tứ giác nội tiếp, chứng minh được tứ giác nội tiếp.
Biết sử dụng các công thức đã học để tính toán và chứng minh hợp lý.

Số câu: Số điểm:
Tỉ lệ::
1
2
20%

1
1
10%
1
1
10%

3
4
40%

3. Độ dài đường tròn cung tròn, diện tích quạt tròn, hình tròn.

Biết sử dụng các công thức đã học để tính toán và chứng minh hợp lý.

Số câu: Số điểm:
Tỉ lệ:

1
2
20%

1
2
20%

Tổng số câu: Số điểm:
Tỉ lệ:
2
3
30%
4
3
30%
3
4
40%

9
10
100%

TRƯỜNG THCS BÌNH THẮNG KIỂM TRA 1 TIẾT
HỌ VÀ TÊN: ……………………………. MÔN: HÌNH HỌC 9
LỚP: ……………………… THỜI GIAN: 45 PHÚT

Điểm

Lời phê của giáo viên

I. LÍ THUYẾT (2 điểm)
– Nêu tính chất của tứ giác nội tiếp.
– Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), 1100
biết . Tính
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… Hình 1
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
II. BÀI TẬP (8 điểm)
Bài 1 (4 điểm). Cho đường tròn (O; 6cm), biết .
Tính Sđ
Tính các góc =?
Tính độ dài cung AnB.
Tính diện tích hình quạt tròn ứng với cung AnB 600
và hai bán kính OA, OB.
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………. Hình 2
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Bài 2 (4 điểm). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AA’, BB’ của tam giác ABC cắt nhau tại H và cắt đường tròn lần lượt tại D và E.
Chúng minh : Các tứ giác A’HB’C và AB’A’B nội tiếp được đường tròn.
Chúng minh : CD = CE
Chúng minh : cân
Chúng minh : CD = CH.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
SƠ LƯỢC ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu
Nội dung
Điểm

Lí thuyết
HS nêu đúng định lý
1

Do tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), ta có:

0,5
0,5

Bài tập

Bài 1.
a)Sđ= = 600 (góc ở tâm)
b) (góc nội tiếp).
(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
c) Độ dài cung AnB;
(cm)
d) Diện tích hình quạt tròn:
(cm2)

1

0.5

0.5

1

1

Hình vẽ đúng
a Chúng minh : A’HB’C nội tiếp.
Ta có:
(Vì AA’ là đường cao)
(Vì BB’ là đường cao)
=>
Vậy A’HB’C nội tiếp.
Chúng minh : AB’A’B nội tiếp .
Do và
=>B’; A’ cùng nhìn cạnh AB với góc
không đổi.
Vậy AB’A’B nội tiếp .
b) Ta có:
(hai góc có cặp cạnh tương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.