1 tiet ĐS 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về 1 tiet ĐS 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Thủy Đông Kiểm tra: 1 tiết ( Học kỳ II)
Lớp: 7 Môn : Đại Số
Tên:

Điểm
Lời phê
Duyệt

Đề A
Bài 1: (9 điểm). Một xạ thủ thi bắn súng , số điểm đạt được sau mỗi lần bắn đươc ghi lại ở bảng sau
7
9
10
9
10
8
9
9
10
7

8
9
8
7
9
10
7
7
9
10

7
10
7
8
10
9
8
9
8
10

a. Dấu hiệu ở đây là gì? (0.75 điểm).
b. Số các giá trị là bao nhiêu? (0.75 điểm).
c. Số các giá trị khác nhau là bao nhiêu? (0.75 điểm).
d. Lập bảng tần số (2 điểm).
e. Mốt của dấu hiệu M0 (0.75 điểm).
f. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng (2 điểm).
g. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu (2 điểm).

Bài 2 (1 điểm). Điểm kiểm tra “1 tiết” môn toán của một “tổ học sinh” được ghi lại ở bảng “tần số” sau:

Điểm (x)
5
6
9
10

Tần số (n)
2
5
2
n

Biết điểm trung bình cộng bằng 6,8. Hãy tìm giá trị của n.

ĐÁP ÁN ĐỀ A

Bài 1
Đáp án
Số điểm

a
Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn của một xạ thủ
0.75

b
Số các giá trị là 30
0.75

c
Số các giá trị khác nhau là 4
0.75

d
Bảng “tần số”
Giá trị (x)
7
8
9
10

Tần số (n)
7
6
9
8
N = 30

2

e
M0 = 9
0.75

f
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

2

g
Tính số trung bình cộng của dấu hiệu

1

1

Bài 2
Theo bài:
hay n = 1
1 điểm

Trường THCS Thủy Đông Kiểm tra: 1 tiết ( Học kỳ II)
Lớp: 7 Môn : Đại Số
Tên:

Điểm
Lời phê
Duyệt

Đề B
Bài 1: (9 điểm). Một xạ thủ thi bắn súng , số điểm đạt được sau mỗi lần bắn đươc ghi lại ở bảng sau
7
9
10
9
10
8
9
9
10
7

8
10
8
7
9
10
10
7
9
10

9
10
9
8
10
9
8
9
8
8

a. Dấu hiệu ở đây là gì? (0.75 điểm).
b. Số các giá trị là bao nhiêu? (0.75 điểm).
c. Số các giá trị khác nhau là bao nhiêu? (0.75 điểm).
d. Lập bảng tần số (2 điểm).
e. Mốt của dấu hiệu M0 (0.75 điểm).
f. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng (2 điểm).
g. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu (2 điểm).

Bài 2 (1 điểm). Điểm kiểm tra “1 tiết” môn toán của một “tổ học sinh” được ghi lại ở bảng “tần số” sau:

Điểm (x)
5
6
9
10

Tần số (n)
2
5
n
1

Biết điểm trung bình cộng bằng 6,8. Hãy tìm giá trị của n.

ĐÁP ÁN ĐỀ B

Bài 1
Đáp án
Số điểm

a
Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn của một xạ thủ
0.75

b
Số các giá trị là 30
0.75

c
Số các giá trị khác nhau là 4
0.75

d
Bảng “tần số”
Giá trị (x)
7
8
9
10

Tần số (

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.