1 tiết chương 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về 1 tiết chương 2, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Lớp: 9/ Kiểm tra 1 tiết Toán đại số :chương 2
Họ và tên:……………………. … . Thời gian: 45 phút
Điểm

*Đề 1
I . Trắc nghiêm (3 điểm)
Câu 1 Trong các hàm số sau,hàm số nào không phải là hàm số bậc nhất:

A.y=-2x-5 B.y=2x C.y=5-3x D.x-10

Câu 2 Cho hàm số :y=f(x)=2x.Để f(x)=-1 thì x=?

A.x=-2 B.x=2 C.x=-0.5 D.x=0.5

Câu 3 Cho hàm số y=3x+m-9 đồ thị hàm số cắt trục trung tại điểm có tung độ bằng 3 thì m=?

A.m=12 B.m=-12 C.m=6 D.m=-6

Câu 4 Điểm thuộc đồ thị hàm số y=2x+5 là:

A.(3;1) B.(-1;3) C.(-1:-3) D.(1;-3)

Câu 5 Cho đồ thị hàm số :y=(m-10)x+5 đồng biến khi :

A.m5 C.m10

Câu 6 Cho đồ thị hàm số y=mx+3 và y=-2x-3. Hai đồ thị này song song với nhau khi:

A.m=-2 B.m=3 C.m=-3 D.m=2

II Tự luận (7 điểm)
Bài 1.Cho hàm số y=(m+1)x+9

a.Tìm điều kiện để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất?

b.Hàm số trên đồng biến ,nghịch biến khi nào?
c.Hàm số đã cho song song với hàm số y=2x+5 khi nào?

Bài 2.Cho đồ thị hàm số y=2x+1 (d1) và y=x+3 (d2)

Vẽ (d1) và (d2)

b.Gọi giao điểm của (d1) và (d2) là A. Tìm tọa độ điểm A?

Bài 3.Cho hàm số bậc nhất y=(m+1)x+2n (1).Tìm giá trị m và n để đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng y=2x-4 và đi qua điểm A(2;1)

Giải
I Trắc nghiệm
Câu 1.B Câu 3.A Câu 5.D
Câu 2.C Câu 4.B Câu 6.A
II Tự luận
Bài 1. (2điểm )
a.đk: m khác -1(1điểm )
b.-đồng biến :a>0(m+1>0(m>-1(0.25 điểm)
-nghịch biến:a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.