1 số đề ôn tập toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về 1 số đề ôn tập toán 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ 1

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1: Nối mỗi câu ở cột A với hình vẽ ở cột B cho đúng:
A

B

1. Đường thẳng xy

( (
a) p a Q

2. Đoạn thẳng PQ

( (
b) Q P

3. Ba điểm D, C, B thẳng hàng

c) x y

4. Điểm P thuộc đường thẳng a

(
d) P x

5. điểm R không thuộc đường thẳng a

e) ( (
D a R

6. Tia PQ

A B

D . C

Khoanh tròn chữ cái trước phương án trả lời đúng: (Từ câu 2 đến câu 4)
Câu 3: Hai tia đối nhau là hai tia:
Chung gốc. B. Cùng nằm trên một đường thẳng.
c./Tạo thành một đường thẳng. D. Chung gốc và tạo thành một đường thẳng.
Câu 4: Điểm B nằm giữa hai điểm A và C thì:
AB + BC = AC. B . AC + AB = BC.
C/ BC + AC = AB. D. AB = AC.
Câu 5: Trung điểm M của AB đoạn thẳng là
Điểm nằm giữa 2 điểm A và B
Cách đều 2 đầu đoạn thẳng AB
Là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB
Cả A và B đầu đúng
Câu 1: Quan sát hình 1.
A. đường thẳng t đi qua điểm R.
B. đường thẳng t đi qua điểm P và không đi qua điểm R.
C. đường thẳng t không đi qua điểm Q và không đi qua điểm R.
D. đường thẳng t đi qua hai điểm P và R.
Câu 2: Với ba điểm K, L, M thẳng hàng thì:
Điểm L luôn nằm giữa hai điểm K, M;
Điểm K và điểm L luôn nằm khác phía đối với điểm M;
Điểm L và điểm M luôn nằm cùng phía đối với điểm K;
Hai điểm luôn nằm về một phía đối với điểm còn lại.
Câu 3: Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong bốn điểm (phân biệt), nhưng không có ba điểm nào thẳng hàng cho trước?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 4: Hai đường thẳng phân biệt thì:
Trùng nhau C. Song song
Cắt nhau D. Hoặc B, hoặc C.
Câu 6: Cho đoạn thẳng MN = 10 cm, điểm T nằm giữa hai điểm M, N và MT = 2 cm, điểm R nằm giữa hai điểm T, N sao cho TR = 6 cm. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng MN. Khi đó độ dài của đoạn thẳng OR bằng
A. 3 cm B. 4 cm C. 5 cm D. 6 cm.
Câu 6. Mô tả các trường hợp cắt nhau sau

Câu 7: các câu sau đây câu nào đúng? Sai?
a) Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm nằm giữa hai điểm A và B.
b) Nếu M là trung điỉem của đoạn thẳng AB thì M cách đều hai điểm A và B.
c) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm cách đều hai điểm A và B.
d) Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song.
Phần II: Trắc nghiệm tự luận (7 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.