00127452 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về 00127452, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục và đào tạo Bình Giang
Trường THCS Nhân Quyền
Đề thi học sinh giỏi Toán 7
Năm học 2010-2011

********************
Thời gian : 90 phút

Câu 1.( 2đ) Cho: . Chứng minh: .
Câu 2.(1đ). Tìm A biết rằng: A = .
Câu 3. (2đ). Tìm để A( Z và tìm giá trị đó.
a) A = . b) A = .
Câu 4.(2đ) Tìm x, biết:
a) = 5 . b) ( x+ 2) 2 = 81.
Câu 5.(3đ).
Cho (ABC vuông cân tại A, trung tuyến AM . E ( BC, BH( AE, CK ( AE, (H,K ( AE).
a)Chứng minh ( ACK = ( BAH
b)( AMK = ( BMH
c)Chứng minh ( MHK cân.
********************************

Đáp án Toán 7
Câu 1. Ta có (1) 1đ
Ta lại có (2) 0,75đ
Từ (1) và(2) => . 0,5đ
Câu 2. A = = . 0,5đ
Nếu a+b+c ( 0 => A = . 0,25đ
Nếu a+b+c = 0 => A = -1. 0,25đ
Câu 3. a)A = 1 + để A ( Z thì x- 2 là ước của 5.
=> x – 2 = ( 1; (5 x = 3;1;7;-3 0,5đ
* x = 3 => A = 6 * x = 7 => A = 2
* x = 1 => A = – 4 * x = -3 => A = 0 0,5đ
b) A = – 2 để A ( Z thì x+ 3 là ước của 7.
=> x + 3 = ( 1; (7 x = -2;-4;4;-10 0,5đ
* x = -2 => A = 5 * x = 4 => A = -1
* x = -4 => A = – 9 * x = -10 => A = -3 . 0,5đ
Câu 4. a) x = 8 hoặc – 2 (1đ)
b) x = 7 hoặc – 11 (1đ)
Câu 5. Vẽ hình : 0,5đ
a)(1đ)Hai tam giác vuông ABH và CAK có :
AB = AC (gt)
cùng phụ từ đó
( ACK = ( BAH (gcg) => AK = BH .
b)(1đ)Hai tam giác AMK và BMH có :
BM= AM ( cùng bằng 1/2BC)

BH=AK ( theo CM trên)
( AMK = ( BMH (c.g.c) =>MK = MH.
c)(0,5đ) MK = MH ( MHK cân tại M .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.